Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Unit Bajet

Encik Abdul Muiz Bin Sheafi

 •  
 •  03-8921-4127
 •  muizsheafi@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akademik:

  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Peniagaan Dengan Kepujian

Puan Nur Afiqah Binti Edelfitri 

 •  
 •  03-8921-4221
 •  nur_afiqah@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akedemik:

  • Diploma Kewangan

Puan Nor Hidayah Binti Idris 

 •  
 •  03-8921-5098
 •  norhidayahidris@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akademik:

  • Diploma Kewangan

Ahmad Yasir Bin Abd Nasir

 •  
 •  03-8921 5098
 •  yasir@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akedemik:

  • Bachelor of Banking
  • Diploma Finance in Islamic Banking

Cik Nur Syazwani Shabudin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  syazwanishabudin@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pembangunan Sistem Jabatan Bendahari
  • Penyelengaraan Laman Sesawang Jabatan Bendahari
  • Pengurusan Server Jabatan Bendahari
  • Pereka poster perayaan atau sambutan

  Kelayakan Akedemik:

  • Bachelor of Information Technology (Hons) in Network Technology
  • Foundation in Arts - Majoring in Multimedia