Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Unit Pengurusan Tabung & Pelaburan

Encik Mohamad Syaifuddin Adam Bin Idris 

 •  
 •  03-8921-5110
 •  syaifuddin@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan
  • Pengurusan Pelaburan

  Kelayakan Akademik:

  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
  • Matrikulasi dalam Program Perakaunan

Puan Azurah Diana Binti Hanafi

 •  
 •  03-8921-4221
 •  azurahdiana@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akedemik:

  • Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

Encik Muhamad Al-Hafiz Bin Kamaludin 

 •  
 •  03-8921-4286
 •  piss@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan
  • Pengurusan Pelaburan