Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Unit Penjanaan Pendapatan

Encik Mohd Akbal Qamas Bin Abdul Basir 

 •  
 •  03-8921-5847
 •  mohdakbalqamas@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akademik:

  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Peniagaan Dengan Kepujian (Anugerah Diraja)
  • Matrikulasi dalam Program Perakaunan

Puan Siti Nur Mahira Binti Osman

 •  
 •  03-8921 5847
 •  mahira92@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akedemik:

  • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan & Keusahawanan)

Cik Siti Soleha binti Brahim

 •  
 •  03-8921-3399
 •  sitisolehabrahim@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan dengan cekap dan berkesan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung
  • Pengurusan Penjanaan

  Kelayakan Akademik:

  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
  • Matrikulasi dalam Program Perakaunan