Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Pegawai Kewangan KUPD W48

Encik Jasmin Bin Jasmi 

Encik Amiri Bin Mustaffa 

Puan Khairul Bahyah Binti Samah 

Puan Hamizah Binti Abdul Rahman 

Puan Asmahira Binti Abdullah