Selamat Datang ke Pusat Penyelidikan Automotif (CAR)

Pusat Penyelidikan Automotif (CAR) telah ditubuhkan secara rasminya sebagai pusat penyelidikan di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM pada bulan Februari 2009.

Translate »