FReCCAS

Projek Keusahawanan ‘Freelance Cloud Computing In Accounting Services’ (FReCCAS)’

Program ini dilaksanakan untuk melahirkan usahawan dikalangan pelajar secara ‘freelance’ dalam perkhidmatan kewangan khususnya perakaunan

TARIKH:

14-15 Mac 2020 – ToT Cloud Computing Penyelia

Jun 2020            – Bengkel Keusahawanan 

Jul 2020             – Bengkel Cloud Computing

Ogos 2020         – Latihan/tugasan Peserta

Sept 2020          – Laporan Penyelia & Peserta

PESERTA:

  • 20 orang Penyelia (Pensyarah & Pegawai)
  • 100 orang Pelajar Prasiswazah

*melibatkan 5 buah IPTA

(UKM, UPM, UTM, UPSI, USIM)