Latar Belakang

Penubuhan utama UKM-CESMED bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan dikalangan pelajar yang dilakukan melalui kursusu CMIE yang diberikan yang terdiri daripada kursus CMIE 2016 (Junior Startup) CMIE 3016 (Senior Startup) CMIE 2036 (Apprenticeship) dan CMIE 3033 (Case studies). Kursus ini adalah hasil daripada modul yang telah diubah suai daripada Stevens’ Institute of Technology, Amerika Syarikat. Para akademik diberi latihan ToT dahulu sebelum digunakan untuk pengajaran pelajar.

* UKM-CESMED beroperasi dalam satu ekosistem yang terdiri daripada kolej
kediaman dan persatuan pelajar di mana terdapat banyak aktiviti keusahawanan,
fakulti yang memberi laluan kepada pelajar yang ingin menceburi bidang keusahawanan
dalam disiplin mereka.

* Perjalanan pusat ini juga diterajui oleh Lembaga Penasihat dan kegiatan keusahawanan
disokong oleh usahawan yang bertindak sebagai mentor dan ‘coach’ kepada pelajar.

* UKM-CESMED juga menjalankan kegiatan keusahawanan bersama komuniti
dalam melatih dan membiasakan pelajar dalam dunia pengurusan perniagaan kecil.

* Pelajar-pelajar yang mengikuti program Keusahawanan Ahademik UKM-CESMED
berpeluang untuk menggunakan inkubator pembelajaran kami di MTDC.