BERLIAN

Sinopsis :

Bimbingan ekslusif kepada usahawan pelajar yang mempunyai perniagaan sendiri dan telah beroperasi lebih dari 18 bulan dan jualan mencecah RM 50 000 ke atas.

Link : http://bit.ly/BimbinganBerlian

Permohonan Program ‘Bimbingan Usahawan Siswa UKM’ boleh dilayari di melalui pautan bit.ly/daftarbusukm.

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh berurusan di Pejabat AM CESMED:

Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS (UKM-CESMED)

Aras 3, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel : 03-8921 4880

Fax : 03-8921 4890