KajiSelidik Citra

Arahan kepada pelajar UKM :

2. Register maklumat diri kemudian login. 
3. Masukkan Passcode: ukmcitra052017 
4. Boleh memilih dan menjawab kesemua survey
 
 

1. Daftar/Register maklumat diri pelajar

 

2.Pilih menu "Enter Passcode" dan masukkan -> ukmcitra052017

 
 

3. Jawab semua soalan yang disediakan