Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Keahlian Jawatankuasa Kerja SULAM@UKM

PENASIHAT

Prof. Dr. Mohammad Kassim

Timbalan Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa

PENGERUSI

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor

Dekan
Pusat Pengajian Citra Universiti

Tel: 03-8921 6866
Email: dekancitra@ukm.edu.my

TIMBALAN PENGERUSI

Prof. Madya Dr. Zarina Othman

Timbalan Dekan Kompetensi Komunikasi
Pusat Pengajian Citra Universiti

Tel: 03-8921 6867
Email: tdkomcitra@ukm.edu.my

SETIAUSAHA

Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

Pensyarah Universiti DS51
Pusat Pengajian Citra Universiti

Tel: 03-89216879
Email: ann@ukm.edu.my

AHLI

Prof. Dr. Fariza Md. Sham

Pengarah
Institut Islam Hadhari

Tel: 03 8921 6988
Email: farisham@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Doris Padmini a/p S. Selvaratnam

Pensyarah Universiti DS 54
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Tel: 03 8921 3242
Email: pegasus@ukm.edu.my

Dr_Nash__2_-removebg-preview

Dr. Nasruddin Yunos

Timbalan Pengarah
Pusat Transformasi Komuniti Universiti

Tel: 03 8921 4987
Email:  tpuctc@ukm.edu.my

 

Dr. Firuz Akhtar Mohamad Bohari

Pensyarah Universiti DS45
Fakulti Pengajian Islam

Tel: 03 8921 5564
Email: firuz@ukm.edu.my

Puan_Hazrin_Adila__2_-removebg-preview

Puan Hazrin Adila Mohamad Hashim

Penolong Pendaftar Kanan
Pusat Hal Ehwal Pelajar

Tel: 03 8921 5313
Email: hamh@ukm.edu.my

Prof. Madya Sr Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani

Timbalan Dekan (Akademik)
Pusat Pengajian Citra Universiti

Tel: 03 8921 6917
Email: tdakadcitra@ukm.edu.my

Dr. Faizal Amri Hamzah

Jabatan Perubatan Kecemasan,
Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM

Tel: 03 9145 5493

Dr_Fatimah-removebg-preview

Dr. Fatimah Abdul Razak

Pensyarah Universiti DS51
Fakulti Sains & Teknologi

  Tel: 03 8921 3713
Email: fatima84@ukm.edu.my