CITRA 1

CITRA 1 – Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan

Etika, kewarganegaraan & ketamadunan merupakan elemen penting dalam pembinaan diri serta profesionalisme pelajar, yang meliputi aspek jasmani (fizikal), aspek rohani, naluri, sosial dan akal (kognitif). Kemajuan tamadun dunia juga bertitik tolak daripada sikap toleransi yang tinggi, hormat-menghormati, mempunyai interaksi budaya dan hubungan sosial yang aktif. Citra ini bermatlamat mengenali asal-usul dan asas bagi setiap agama atau kepercayaan. Melalui Citra ini pelajar dapat menonjolkan sikap yang bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara dengan menyumbang idea atau melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh masyarakat dan negara. Citra ini juga memberi kesedaran tentang peranan, hak dan tanggungjawab dalam masyarakat dan negara. Ini bertujuan untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik, menjunjung keluhuran perlembagaan dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia. Citra Etika, kewarganegaraan & ketamadunan mencakupi kursus-kursus berkaitan dengan etika, etika gunaan, falsafah, perlembagaan, alam dan manusia, nilai akhlak, moral, keterampilan, wibawadiri, karisma, kualiti, tingkah laku individu, adab, kesopanan dan personaliti. Citra ini bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang mempunyai etika, bertamadun, patriotik, pegangan nilai murni dan bersahsiah tinggi dalam kehidupannya.

Hasil Pembelajaran Citra (HPC 1) Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan

I. Berupaya mengurus kepelbagaian etnik, budaya dan agama untuk mencapai kesepaduan sosial. (C3)

II. Berupaya memberi maklumbalas terhadap isu-isu berkaitan etika, nilai, sahsiah, kewarganegaraan dan jati diri kebangsaan dalam masyarakat dan negara. (P3)

III. Berkebolehan membina hubungan dengan anggota masyarakat pelbagai kaum demi kesejahteraan pembangunan dan perpaduan negara. (A4)

 

SENARAI KURSUS CITRA 1

(Kemaskini 12/03/2020)

Pusat Citra Universiti

LMCW2163  Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Islamic and Asian Civilisation

LMCW2173  Hubungan Etnik / Ethnic Relations

LMCP1012   Pengantar Sains CITRA / Introduction to Liberal Studies

LMCB3623   Bulan Sabit Merah Malaysia 2 / Malaysian Red Crescent 2     

LMCK1621   Etika dan Profesional / Ethics & Professional

LMCP1102   Hak Asasi Manusia, Sistem PBB & Masyarakat Malaysia / Human Rights, UN System and Malaysian Society

LMCP1112   Falsafah Pendidikan Islam / Philosophy of Islamic Education

LMCR1102   Kesukarelawanan Khidmat Bakti / Volunteerism and Social Service

LMCR1112   Jati Diri Ketenteraan / Military identity

LMCR1122   Jati Diri Kepolisian / Police identity

LMCR1132   Jati Diri Dan Pertahanan Awam / Identity and Civil Defence

LMCR1152   Dialog Peradaban / Civilizational Dialogue

LMCR1172   Zakat dan Masyarakat / Zakat and Society

LMCR2102   Pengurusan Majlis dan Protokol / Protocol and Event Management

LMCR2112   Sejarah Pemikiran I / History of Ideas I

LMCR2122   Etika Perbandingan / Comparative Ethics

LMCR2132   Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia / Scientific Development and Human Civilization

LMCR2152   Hak Asasi Manusia / Human Rights

LMCR2352   Isu-isu Wilayah / Regional Issues

LMCR2372   Isu-isu Ekonomi / Economics Issues

LMCR2382   Falsafah Sains / Philosophy of Sciences

LMCR3102   Patriostisme / Patriotism

LMCR3112   Sejarah Pemikiran 2 / History of Ideas II

LMCR3122   Falsafah Pembangunan / Development Philosophy

LMCR3132   Falsafah Alam Sekitar / Environmental Philosophy

LMCR3152   Integriti dan Rasuah / Integrity and Corruption

LMCR3162   Inovasi Revolusi Industri Sosial / Innovation of Social Industry Revolution

LMCR3332   Etika dan Moral / Ethics and Moral

LMCR3362   Perlembagaan dan Masyarakat / Constitution and Society

LMPP1102   Etika dan Kerohanian dalam Kaunseling / Ethics and Spirituality in Counselling

LMPP1112   Etika Kerja dan Bisnes dalam Islam / Works Ethics and Business in Islam                                 

LMUU1102   Mahkamah, Peguam dan Masyarakat / The Court, Lawyer and Society

LMUU1112   Media dan Undang-Undang / Media and Law

 

Pusat Kebudayaan

LMCZ1012   Seni Tari Rakyat I / Folk Dance I

LMCZ1022   Seni Tari Rakyat II / Folk Dance II

LMCZ1032   Seni Tari Rakyat III / Folk Dance III

LMCZ1042   Seni Tari Rakyat IV / Folk Dance IV

LMCZ1112   Seni Tari Gamelan I / Gamelan Dance I

LMCZ1122   Seni Tari Gamelan II / Gamelan Dance II

LMCZ1132   Seni Tari Gamelan III / Gamelan Dance III

LMCZ1142   Seni Tari Gamelan IV / Gamelan Dance IV

LMCZ1312   Seni Tari Klasik India I / Classical Indian Dance I

LMCZ1322   Seni Tari Klasik India II / Classical Indian Dance II

LMCZ1332   Seni Tari Klasik India III / Classical Indian Dance III

LMCZ1342   Seni Tari Klasik India IV / Classical Indian Dance IV

LMCZ1412   Seni Tari Rakyat Cina I / Chinese Folk Dance I

LMCZ1422   Seni Tari Rakyat Cina II / Chinese Folk Dance II

LMCZ1432   Seni Tari Rakyat Cina III / Chinese Folk Dance III

LMCZ1442   Seni Tari Rakyat Cina IV / Chinese Folk Dance IV

LMCZ1712   Teater Bangsawan I / Bangsawan Theater I

LMCZ1722   Teater Bangsawan II / Bangsawan Theater II

LMCZ1732   Teater Bangsawan III / Bangsawan Theater III

LMCZ1742   Teater Bangsawan IV / Bangsawan Theater IV

LMCZ2012   Seni Batik I / Batik Art I

LMCZ2022   Seni Batik II / Batik Art II

LMCZ2032   Seni Batik III / Batik Art III

LMCZ2042   Seni Batik IV / Batik Art IV

LMCZ2212   Seni Khat I / Khat Art I

LMCZ2222   Seni Khat II / Khat Art I II

LMCZ2232   Seni Khat III / Khat Art I III

LMCZ2242   Seni Khat IV / Khat Art I IV

LMCZ2312   Seni Silat Gayung Malaysia I / Malaysian Martial Arts (Gayung) I

LMCZ2322   Seni Silat Gayung Malaysia II / Malaysian Martial Arts (Gayung) II

LMCZ2332   Seni Silat Gayung Malaysia III / Malaysian Martial Arts (Gayung) III

LMCZ2342   Seni Silat Gayung Malaysia IV / Malaysian Martial Arts (Gayung) IV

LMCZ2412   Seni Silat Cekak Hanafi I / Malaysian Martial Arts (Cekak Hanafi) I

LMCZ2422   Seni Silat Cekak Hanafi II / Malaysian Martial Arts (Cekak Hanafi) II

LMCZ2432   Seni Silat Cekak Hanafi III / Malaysian Martial Arts (Cekak Hanafi) III

LMCZ2442   Seni Silat Cekak Hanafi IV Malaysian Martial Arts (Cekak Hanafi) IV

LMCZ2512   Seni Silat Gayung Fatani I / Malaysian Martial Arts (Gayung Fatani) I

LMCZ2522   Seni Silat Gayung Fatani II / Malaysian Martial Arts (Gayung Fatani) II

LMCZ2532   Seni Silat Gayung Fatani III / Malaysian Martial Arts (Gayung Fatani) III

LMCZ2542   Seni Silat Gayung Fatani IV / Malaysian Martial Arts (Gayung Fatani) IV

LMCZ2612   Seni Silat Cekak Malaysia I / Malaysian Martial Arts (Cekak) I

LMCZ2622   Seni Silat Cekak Malaysia II / Malaysian Martial Arts (Cekak) II

LMCZ2632   Seni Silat Cekak Malaysia III / Malaysian Martial Arts (Cekak) III

LMCZ2642   Seni Silat Cekak Malaysia IV / Malaysian Martial Arts (Cekak) IV

LMCZ2812   Muzik Asli I / Traditional Music I

LMCZ2822   Muzik Asli II / Traditional Music II

LMCZ2832   Muzik Asli III / Traditional Music III

LMCZ2842   Muzik Asli IV / Traditional Music IV

LMCZ2912   Muzik Gamelan I / Gamelan Music I

LMCZ2922   Muzik Gamelan II / Gamelan Music II

LMCZ2932   Muzik Gamelan III / Gamelan Music III

LMCZ2942   Muzik Gamelan IV / Gamelan Music IV

LMCZ3012   Muzik Angklung I / Angklung Music I

LMCZ3022   Muzik Angklung II / Angklung Music II

LMCZ3032   Muzik Angklung III / Angklung Music III

LMCZ3042   Muzik Angklung IV / Angklung Music IV

LMCZ3112   Muzik Caklempong I / Caklempong Music I

LMCZ3122   Muzik Caklempong II / Caklempong Music II

LMCZ3132   Muzik Caklempong III / Caklempong Music III

LMCZ3142   Muzik Caklempong IV / Caklempong Music IV

LMCZ3212   Muzik Kompang I / Kompang Music I

LMCZ3222   Muzik Kompang II / Kompang Music II

LMCZ3232   Muzik Kompang III / Kompang Music III

LMCZ3242   Muzik Kompang IV / Kompang Music IV

LMCZ3312   Muzik Kertuk & Rebana Ubi I / Kertuk & Rebana Ubi I

LMCZ3322   Muzik Kertuk & Rebana Ubi II / Kertuk & Rebana Ubi II

LMCZ3332   Muzik Kertuk & Rebana Ubi III / Kertuk & Rebana Ubi III

LMCZ3342   Muzik Kertuk & Rebana Ubi IV / Kertuk & Rebana Ubi IV

LMCZ3412   Gendang Silat I / Gendang Silat I

LMCZ3422   Gendang Silat II / Gendang Silat) II

LMCZ3432   Gendang Silat III / Gendang Silat) III

LMCZ3442   Gendang Silat IV / Gendang Silat) IV

LMCZ3512   Dikir Barat I

LMCZ3522   Dikir Barat II

LMCZ3532   Dikir Barat III

LMCZ3542   Dikir Barat IV

LMCZ3912   Muzik Wayang Kulit I /Wayang Kulit Music I

LMCZ3922   Muzik Wayang Kulit II / Wayang Kulit Music II

LMCZ3932   Muzik Wayang Kulit III / Wayang Kulit Music III

LMCZ3942   Muzik Wayang Kulit IV / Wayang Kulit Music IV

LMCZ4012   Muzik Klasik I / Classical Music I

LMCZ4022   Muzik Klasik II / Classical Music II

LMCZ4032   Muzik Klasik III / Classical Music III

LMCZ4042   Muzik Klasik IV / Classical Music IV

LMCZ4112   Muzik Keroncong I / Keroncong Music I

LMCZ4122   Muzik Keroncong II / Keroncong Music II

LMCZ4132   Muzik Keroncong III / Keroncong Music III

LMCZ4142   Muzik Keroncong IV / Keroncong Music IV

 

Pusat Kesatria

LMCB1112   Pertahanan Awam / Civil Defense

LMCB3114   PALAPES Tentera Darat Peringkat Rendah / ROTU Armed Forces Junior Level

LMCB3123   SUKSIS 2 (Etika, Kepimpinan, Dan Khidmat Masyarakat) / SUKSIS 2 (Ethics, Leadership and Community Service)

LMCB3133   Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Asas) / Civil Defense Undergraduates Corps (Basic)

 

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

LMCR1142   Akal Budi Melayu / Malay Character

LMCR2162   Pengenalan kepada Alam dan Tamadun Melayu / Introduction to Malay World and Civilization

 

Institut Kajian Etnik (KITA)

LMRE1102   Isu Kontemporari Hak Asasi Manusia / Contemporary Issue and Human Rights

 

Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)

LMOO1182   Komuniti ASEAN / ASEAN Community

 

Pusat Kepimpinan Wanita (PKW)

LMCR2192   Gender dan Pembangunan Menuju Negara Berpendapatan TInggi / Gender and Development towards a High-Income Nation

 

Fakulti Perubatan

LMCR1162   Kesukarelawanan Kemanusiaan UKM MERCY / UKM MERCY Humanitarian Volunteer

 

Fakulti Sains & Teknologi

STPD2013   Sejarah dan Falsafah Sains / History and Science Philosophy

STPD2023   Etika Dalam Kegiatan Sains dan Teknologi / Ethnics in Science and Technology Activities

STPD2143   Pengenalan Sains Tauhidik / Introduction to Tauhidic Science

STPD3113   Bioetika / Bioethics

STPD3313   Pengurusan Penyelidikan Sains / Science Research Management

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

SKPD1013    Pengantar Sains Sosial / Introduction to Social Science

SKPD1043    Pengantar Falsafah / Introduction to Philosophy

SKPM2023   Pembangunan Belia / Youth Development

SKSJ2083      Kerajaan dan Perlembagaan Malaysia / Government and Malaysian Constitution

 

Fakulti Pengajian Islam

PPPG1912   Pengantar Perundangan Islam

PPPG1942   Sistem Pemerintahan Islam

PPPG2912   Sistem Kewangan Islam

PPPG2922   Undang-Undang Jenayah Islam

PPPG2932   Undang-Undang Keluarga Islam

PPPH1922   Pengantar Hadith

PPPH1932   Pemikiran Islam Kontemporari

PPPH1952   Pengantar Tafsir

PPPH1972   Pengantar Akidah Islam

PPPH1992   Pengenalan Pengajian Agama

 

Fakulti Pendidikan

GGGC1023   Pengantar Pendidikan Sepadu

GGGD1123   Pendidikan dan Masyarakat


 

KANDUNGAN KURSUS

Citra 1    –      Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan

LMCK1621          Etika dan Profesional

Kursus ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai etika dan profesionalisme di kalangan pelajar melalui perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Pelajar akan didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang bertujuan membangunkan tahap kecekapan, akauntabiliti, tanggungjawab, sikap boleh melaksanakan tugasan secara berintegriti dan amanah. Kursus ini seharusnya melengkapkan pelajar menjadi individu yang berkeperibadian murni dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk perbincangan dalam kumpulan dan simulasi.

Bacaan Asas

Pusat Akreditasi Pembelajaran. 2011. Garis Panduan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran. Bangi: Pusat Akreditasi Pembelajaran.

Pusat Akreditasi Pembelajaran. 2011. Panduan Prasiswazah, Pusat Akreditasi Pembelajaran. Bangi: Pusat Akreditasi Pembelajaran.

Kultgen, J.H. 2011. Ethics and professionalism. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press

Carr. D. 2013. Professionalism and ethics in teaching. London: Taylor and Francis Books Ltd

Making Ethical Decisions: Core Ethical Values; blink.ucsd.edu/finance/accountibility/ ethics (22 Ogos 2014)

 

 

 

 

LMCR1102          Kesukarelawanan Khidmat Bakti

Kesukarelawanan Khidmat Bakti ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar amalan dalam mengorganisasi program/ aktiviti secara sukarela dalam masyarakat pelbagai etnik. Penekanan akan diberikan kepada teori dan amalan dalam mengorganisasi program/aktiviti secara sukarela, isu, permasalahan dan cabaran kerja sukarela dalam tranformasi sosial. Aktiviti pembelajaran merangkumi latihan dalam kumpulan, simulasi, penulisan dokumen rasmi dan kerja lapangan dalam masyarakat pelbagai etnik.

 

Bacaan Asas

Azizan Bahari (compiler). 2007. Becoming a Volunteer. Kuala Lumpur: International Youth Centre Foundation & Qarya Sdn.Bhd.

Division of Industry and Community Network Universiti Sains Malaysia. 2014 . Volunteerism In Malaysia Fostering Civic Responsibility. Penang: Penerbit USM

McKee, J & McKee T.W. 2012. The New Breed – Second Edition: Understanding and Equipping the 21st Century Volunteer. Group Publishing.

Thompson, L.A. 2014. Be a changemaker: How to start something that matters. Beyond USA: Simon Pulse

Rosenthal, R.J. & Baldwin G. 2015. Volunteer Engagement 2.0: Ideas and Insights Changing the World 1st Edition. Wiley

 

 

LMCR1152          Dialog Peradaban

Kursus ini membincangkan dialog peradaban yang menjadi keperluan dalam kerencaman masyarakat dunia kontemporari. Seterusnya, perbincangan dalam kursus ini menyentuh mengenai peranan agama dan nilai sepunya yang menjadi antara teras utama dalam dialog peradaban. Prinsip dalam berdialog dan etika dalam berbeza pandangan yang merupakan elemen penting dalam berdialog turut dibincangkan secara mendalam di dalam kursus ini. Begitu juga dengan masalah, isu dan halangan terhadap dialog peradaban turut dibincangkan. Selain itu, kursus ini juga menyentuh tentang realiti dialog peradaban yang berlaku dalam masyarakat dunia kontemporari, termasuk di Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Ankerl, Guy (2000). Global communication without universal civilization. INU societal research. Vol.1: Coexisting contemporary civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5, 2000.

Edward W. Said, Orientalism. Western Conceptions of the Orient. With a New Afterword. London: Penguin Books, 1995. (First edition: New York: Pantheon Books, 1978.)

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York/Toronto: Freepress / Maxwell Macmillan, 1992.

Hans Köchler, “Muslim-Christian Ties in Europe: Past, Present and Future,” in: IKIM Journal, vol. 7, no. 1 (January–June 1999), pp. 97–107.

Hans Köchler, Philosophical Foundations of Civilizational Dialogue. The Hermeneutics of Cultural Self-Comprehension versus the Paradigm of Civilizational Conflict.

International Seminar on Civilizational Dialogue (3rd: 15–17 September 1997: Kuala Lumpur), BP171.5 ISCD. Kertas kerja persidangan / conference papers. Kuala Lumpur: University of Malaya Library, 1997.

 

 

LMCR1172          Zakat dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan untuk menerangkan tentang asas sistem zakat di Malaysia. Kursus ini berorientasikan akademik, kajian lapangan dan penilaian berterusan bagimelahirkan pelajar yang mempunyai etika, nilai dan jati diri. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan tanggungjawab sosial. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran dan pembelajaran berasaskan masalah (PBL).

 

Bacaan Asas

Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2003). Pengurusan Zakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) (2007). Manual Pengurusan Agihan Zakat (MPAZ), Kuala Lumpur: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji.

Hasanah Abd. Khafidz (2015). Pentafsiran Asnaf Zakat di Malaysia Berdasarkan Nilai Semasa dan Tempat. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad, Radiah Abdul Kader (2009). “Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati?” dalam Jurnal Syariah, Volume 17, Issue 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Muhammad Syukri Salleh et.al (2011). Transformasi Zakat daripada Zakat Saradiri kepada Zakat Produktif. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

 

LMCR2102          Pengurusan Majlis dan Protokol

Kursus ini memberikan ilmu pengetahuan tentang Pengenalan kepada Pengurusan Majlis dan Protokol, Tatacara Pengurusan Acara dan Elemen-elemen Protokol bagi membimbing dan melatih pelajar tentang keseluruhan tatacara yang perlu diketahui dalam pengurusan acara dan protokol sesebuah majlis.

 

Bacaan Asas

Datuk Abdullah Ali, 2010. Protokol Malaysia dan Bentuk Panggilan Yang Tepat. Kuala Lumpur: Marshall Cavendish Editions

Mokhtar bin M. Tohar, 2007. Protokol dan Etiket Dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Mokhtar bin M. Tohar, 2001. Protokol di Malaysia, Tradisi & Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd Yahya Mohamed Ariffin 2006. Amalan Perhubungan Awam dan Protokol. Kuala Lumpur: El-Mustaqim Publication and Resourcer

Panduan Pengurusan Majlis, 2014. Jabatan Perdana Menteri.

 

 

LMCR2112          Sejarah Pemikiran I

Kursus ini bertujuan membangunkan minda pelajar melalui input asas sejarah pemikiran manusia. Kursus ini berorientasikan aktiviti akademik seperti perkuliahan, refleksi penulisan, pembentangan dan diskusi ilmiah dalam kerangka penilaian berterusan, bagi melahirkan pelajar yang beretika, berjati diri dan berfikiran intelek. Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan mengenai sejarah, perkembangan, sumber, faktor, kesan pemikiran, langkah penyelesaian serta hasil kajian kuantitatif dan kualitatif terkini. Proses pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Sulaiman Nordin. 2010. Sejarah Pemikiran 1. Bangi, Selangor: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Toby, Jeremy L. 1975. History of Ideas. Santa Barbara. American Bibliographical Centre.

Nyanaponika Thera. 1981. Angutta Nikaya: The Discourse Collection in Numerial Order. Kandy: Buddhist Publication Society.

Russell, Bertrand. 1946. History of Western Philosophy. London: George Allen & Unwin Ltd.

Harris, H. William, Judith S. Levey. 1975. The New Colombia Encyclopedia. New York: Columbia University Press.

 

 

LMCR2122          Etika Perbandingan

Kursus ini memberi pengetahuan asas teori-teori etika dan tindakan moral dari perspektif ahli falsafah Yunani, Agama Islam, Hindu, Buddha, Confucius, Yahudi dan Kristian. Isu-isu semasa yang berkait dengan etika dan moral akan dibincangkan, faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan etika dan moral serta akaibat daripadanya. Ia juga akan menyentuh beberapa contoh tentang permasalahan etika dan moral seperti amalan rasuah, pengguguran bayi, euthanasia, gangterisme dan pergaulan bebas. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Abdul Latif, Ahmad Rafizi, Wan Zulkifli, Fatin Hazwani dan Hanifah Kaim, 2015. Etika Perbandingan LMCR2123, Bangi: Pusat Kembangan Pendidikan, UKM. (Modul)

Ahmad Sunawari Long. 2006. Sejarah Falsafah. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

De Witt Hyde. 1913. The Five Great Philosophers of Life. London. Macmillan. Ahmad Rafizi Salleh. 2000. Etika Perbandingan. Bangi. Universiti Kebangsaan

Malaysia.

Whitting. J. R. S. 1986. Religions of Man. UK: Stanley Thornes (Publishers) Ltd.

 

 

LMCR2132          Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia

Kursus ini memberi pengetahuan asas tentang peredaran sejarah dunia seiring dengan perkembangan sains dan teknologi sebagai salah satu aspek pentingnya. Pelajar didedahkan kepada teori-teori tentang pemikiran sains khususnya yang membawa kepada era perindustrian di Eropah Barat. Kerelevannya kepada negara ini akan dibincangkan.

 

Bacaan Asas

Cohen, B. I. 1985. Revolution inScience. Cambridge: Harvard Univ. Press.

Landes, D. S. 1969. The Unbound Prometheus: Technological Change and the Industrial Development in Western Europe from 1750 to the present. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Selin, H. (pnyt.). 1997. Encyclopaedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-western Cultures. Netherlands: Kluwer Academic Publishers

Smith, R. W. 1989. The Space Telescope: A Study of Nasa, Science, Technology and Politics. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Stavrianos, L. S. 1975. The World Since 1500: A Global History. New Jersey: Prentice Hall.

 

 

LMCR2152          Hak Asasi Manusia

Pelajar akan didedahkan kepada pembinaan sistem, undang-undang dan norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dunia hari ini. Sejarah perkembangan hak asasi manusia akan dijelaskan termasuk sumber-sumber politik, agama dan falsafah. Isu-isu penting berkaitan hak asasi manusia akan dibincangkan, termasuklah keunikan hak asasi manusia di Malaysia dan peranan Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Perbincangan dibuat dari perspektif ideologi dan budaya, sistem-sistem nasional, serantau dan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

 

Bacaan Asas

An-Na’im, A (ed.). 1992. Human rights in cross-cultural perspectives: A quest for consensus. Pensylvania: University of Pensylvania Press

Chandra Muzaffar. 1993. Human rights and the new world order. Penang: Just World Trust.

David P Forsythe. 2009. Encyclopedia of human rights. Oxford: Oxford University Press.

Maududi, Abul A’la. 1976. Human Rights in Islam. Leicester: The Islamic Foundation. Robert G. Lee. 2010. Blackstone’s Statutes on Public Law and Human Rights 2010-

  1. 2011. Oxford: Oxford University Press.

 

 

LMCR2352          Isu-isu Wilayah

Kursus ini memperkenalkan para pelajar kepada isu-isu wilayah dalam menghadapi arus globalisasi dengan tumpuan kepada asia (wilayah-wilayah AsiaTimur, Asia Tenggara dan Asia Tengah) dan negara-negara Barat (Amerika dan Eropah). Pelajar akan mengkaji beberapa perubahan ketara di dunia antarabangsa yang merangkumi aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial di arena globalisasi. Di samping itu, para pelajar juga akan didedahkan kepada nilai-nilai yang didukung oleh Barat dan hebat diantarabangsakan untuk menentukan pengetahuan dan jenis pengetahuan yang dipopularkan untuk kejayaan orde politik dan ekonomi global yang bersifat sekular. Aspek ini telah mewujudkan asas konflik Barat dan dunia bukan Barat, lanjutan daripada peranan antarabangsa Amerika Syarikat dan sekutunya. Justeru itu, para pelajar dapat mengkaji hubungan Barat dengan dunia bukan Barat yang meliputi Asia dan Afrika.

 

Bacaan Asas

Held, D. A. 2000. Globalizing World? Culture, Economics and Politics. London: Routledge

Inda, J., & R. Rosaldo. 2001. Anthropology of Globalization: A Reader. New York: Blackwell.

Ishak Shari. 2002. The Earth for All Humanity: Managing Economic Inequality in the Era of Globalisation. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Joan M. Nelson, Jacob Meerman & Abdul Rahman Embong. 2008. Globalization & National Autonomy: The Experience of Malaysia. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

Ritzer, George. 1996. The Mc Donaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life (rev. ed.) Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.

 

 

LMCR2372          Isu-isu Ekonomi

Kursus ini membicarakan mengenai isu-isu ekonomi konvensional dan Islam dari segi dasar dan aplikasinya kepada pembangunan negara. Isu-isu semasa yang menjadi fokus di dalam kursus ini ialah perbezaan sistem kapitalis, sosialis dan Islam, riba, kaedah-kaedah transaksi di dalam muamalat Islam, bursa saham dan peranannya, saham dan bon, sistem takaful dan insurans, sistem perbankan, gadaian Islam dan konvensional. Beberapa konsep di dalam institusi perlaksanaan muamalat Islam juga diperincikan seperti mudharabah dan murabahah. Respons pelajar akan dinilai berasaskan aktiviti-aktiviti kursus yang dijalankan.

 

Bacaan Asas

Mohamad Sabri Haron. 1999. Ahkam al-aswaq al-maliyyah. ‘Amman: Dar al- Nafais. Mohamad Akram Laldin. 2008. Fundamentals and practices in Islamic finance. Kuala

Lumpur: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Mohd Daud Bakar & Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. 2008. Essential readings in

Islamic finance. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd.

Mohammad Zaini Yahya, Mohd Sukki Othman & Muhammad Adib Samsudin. 2010. Etika perniagaan dalam Islam. Kajang: Soul Excellent Training & Consultancy.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. 2010. Ahkam wa fatawa al-zakah: pelbagai hukum dan fatwa zakat. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir.

 

 

LMCR2382          Falsafah Sains

Kursus ini menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu manusia iaitu mitos, agama dan juga kajian atau penyelidikan. Sejarah perkembangan sains dijelaskan untuk memahamkan pelajar tentang mitos, sumber agama dan juga penyelidikan. Kursus ini memperincikan tentang kaedah sains iaitu penakulan induktif dan pemalsuan. Isu tentang kebolehpercayaan sumber ilmu pengetahuan diperjelaskan khususnya tentang mitos, sains dan agama. Kursus ini juga membuat pendedahahan hubungan antara wahyu dan sains

khususnya antara al-Quran dan sains, metafizik dan sains.

 

Bacaan Asas

Chalmer, A. 2013. What Is This Thing Called Science? Hackett Publishing

Ede, A. Cormack, L,C. 2012. A History of Science in Society: From Philosophy to Utility. University of Toronto Press.

Park, K. Daston, L 2003. The Cambridge History of Science: Volume 3, Early Modern Science. Cambridge University Press

Dampier, W, 1948. History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion Singer, C 2013. A Short History of Science to the Nineteenth Century. Courier

Corporation.

LMCR3112          Sejarah Pemikiran 2

Kursus ini bertujuan membangunkan minda pelajar melalui input asas sejarah pemikiran umat Islam. Sejarah perkembangan, konsep dan manhaj pemikiran para Rasul serta tokoh-tokoh pelbagai aliran pemikiran di kalangan umat Islam akan diperkenalkan. Prinsip, kaedah dan huraian tentang sistem berfikir pelbagai aliran diberi penekanan. Kursus ini berorientasikan aktiviti akademik seperti perkuliahan, refleksi penulisan, pembentangan dan diskusi ilmiah dalam kerangka penilaian berterusan, bagi melahirkan pelajar yang beretika, berjati diri dan berfikiran intelek. Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan mengenai sejarah, perkembangan, sumber, faktor, kesan pemikiran, langkah penyelesaian serta hasil kajian kuantitatif dan kualitatif terkini. Proses pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

 

Bacaan Asas

Sulaiman Nordin. 2011. Sejarah Pemikiran 2. Bangi, Selangor: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Nasih ’Ulwan. 2003. Aktifas Islam Menghadapi Tantangan Global (terjemahan). Solo. Indonesia. Al-’Alaq.

Arkoun, Muhammad DKK. 2008. Orientalisme Vis Avis Oksidentalisme (terjemahan).

Jakarta. Pustaka Firdaus.

Muhammad Muslehuddin. 1974. Islam, Its Theology and The Greek Philosophy. Lahore. Islamic Publications Ltd.

Muhammad al-Aqil. 2002. Manhaj Aqidah Imam Syafei (Terjemahan). Bogor. Indonesia.

Pustaka Imam Syafie.

 

 

LMCR3122          Falsafah Pembangunan

Kursus ini membincangkan pengertian konsep pembangunan dan jalur-jalur falsafah yang mendasari program pembangunan. Pelajar didedahkan kepada andaian-andaian dan asas-asas nilai yang mempengaruhi proses pengurusan dan pentadbiran dalam masyarakat. Beberapa projek pembangunan akan dianalisis untuk meneliti orientasi falsafah dan permasalahannya dalam proses membuat keputusan.

 

Bacaan Asas

Shaharuddin Maaruf. 1988. Malay Ideas on Development: From Feudal Lord to Capitalist. Singapore: Times Books International.

Shamsul Amri Baharuddin. 1977. RMK: Tujuan dan Pelaksanaannya, Suatu Analisis Teoretis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sham Sani. 1993. Environment in Malaysia: Changing Concerns and Approaches.

Kuala Lumpur: ISIS.

Soedjatmoko. 1985. Pembangunan dan Kebebasan. Jakarta: LP .3.

Syed Husin Ali. 1976. Apa Erti Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

LMCR3132          Falsafah Alam Sekitar

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep falsafah dan pencerapannya dalam konteks pengurusan alam sekitar. Bahagian pertama memberikan takrif dan menghuraikan beberapa jalur pemikiran tentang alam sekitar. Perbincangan meliputi prinsip-prinsip anutan dan asal-usulnya. Bahagian kedua membincangkan beberapa kes contoh dalam pengurusan alam sekitar. Di samping mendedahkan pelajar kepada pengetahuan mengenai falsafah alam sekitar, pelajar juga dilatih dengan kemahiran menganalisis isu-isu berpunca daripada perbezaan nilai.

 

Bacaan Asas

Attfield, R. 2014. Environmental ethics: An overview for the twenty-first century.

Cambridge, UK: Polity Press.

James, S.P. 2015. Environmental philosophy: An introduction. Australia: John Wiley & Sons, Inc.

Mashitoh Yaacob. 2009. Environmentally ethical behaviour: The influence of contextual aspects. German: VDM Verlag.

Mohd Zuhdi Marsuki & Amer Safude Ghazali. 2002. Etika alam sekitar daripada perspektif Islam, Timur dan Barat. PTS Publications & Distributors.

Sarkar, S. 2012. Environmental philosophy: From theory to practice. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc.

 

 

LMCR3362          Perlembagaan dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai tujuan dan peranan perlembagaan dalam masyarakat. Pelajar akan didedahkan mengenai konsep, teori dan latar belakang perlembagaan. Perkara-perkara yang mendasari perlembagaan juga akan diterangkan seperti keluhuran perlembagaan, hak kebebasan, doktrin pengasingan kuasa, federalisme, ketertinggian perlembagaan, konvensyen perlembagaan dan diskriminasi perlindungan serta kontrak sosial. Selain itu, tumpuan khusus akan diberikan mengenai Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri-negeri seperti agama Islam, Bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, institusi beraja dan perbandingan dengan perlembagaan di negara-negara lain. Penekanan juga akan diberikan kepada fungsi utama kerajaan dan tanggungjawab masyarakat menurut perlembagaan serta Islam dan Perlembagaan. Secara keseluruhannya, pendedahan mengenai kursus ini dilihat dari perspektif sejarah, budaya, agama, politik, undang-undang dan hubungan etnik. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Abdul Aziz Bari and Farid Suffian Shuaib. 2009. Constitution of Malaysia: Text and Commentary. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. 2013. Perlembagaan Persekutuan (hingga 1 Feb 2013). Petaling Jaya, Selangor: International Law Book Services.

Nazri Muslim. 2015. Islam dan Melayu Dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Mohamed Suffian Hashim. 1987. Mengenal Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Rizal Yaakop dan Sham Rahayu A. Aziz. 2014. Kontrak Sosial: Perlembagaan Persekutuan 1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

 

 

 

 

 

Pusat Kebudayaan

 

LMCZ1012          Seni Tari Rakyat I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan membincangkan perkembangan Seni Tari Rakyat yang ada di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak asas, rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama tarian asas asli, zapin, inang, joget dan masri. Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari Rakyat. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Rakyat bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Anis Md Nor, (2000). Zapin Melayu di Nusantara. Yayasan Warisan Johor. Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1022          Seni Tari Rakyat II

Kursus ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam perkembangan Seni Tari Rakyat yang ada di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama tarian asli, zapin, inang, joget dan masri yang berasal dari daerah atau negeri-negeri di Malaysia. Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari Rakyat. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1012 Seni Tari Rakyat I

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Anis Md Nor, (2000). Zapin Melayu di Nusantara. Yayasan Warisan Johor. Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1032          Seni Tari Rakyat III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Seni Tari Rakyat. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1012 Seni Tari Rakyat I, LMCZ1022 Seni Tari Rakyat II

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Anis Md Nor, (2000). Zapin Melayu di Nusantara. Yayasan Warisan Johor. Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1042          Seni Tari Rakyat IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Tari Rakyat, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Tari Rakyat. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Rakyat amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1012 Seni Tari Rakyat I, LMCZ1022 Seni Tari Rakyat II, LMCZ1032 Seni Tari Rakyat III

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Anis Md Nor, (2000). Zapin Melayu di Nusantara. Yayasan Warisan Johor. Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

 

LMCZ1112          Seni Tari Gamelan I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan Seni Tari Gamelan ini secara umum di negara Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik pada gerak asas dan variasi gerak juga beberapa istilah gerak dan makna tari itu. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah dan Siti Zainon Ismail (1986) Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu, Kuala Lumpur. Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu, Kuala Lumpur.

Harun Mat Piah (1983), Gamelan Malaysia. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur.

Siti Zainon Ismail (12-15April 1983), Joget Gamelan: Nilai Tradisi dan beberapa Kesamaannya di Alam Melayu, Kertas Bengkel Gamelan Malaysia 1: Kuala Terengganu.

Sheppard Mubin (1967) Joger Gamelan Terengganu JMBRAS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia.Bahagian Kebudayaa (1981): Tarian-tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1122          Seni Tari Gamelan II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan Seni Tari Gamelan ini secara umum di negara Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik pada gerak asas dan variasi gerak juga beberapa istilah gerak dan makna tari itu. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2912 Muzik Gamelan I

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah dan Siti Zainon Ismail (1986) Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu,

Kuala Lumpur. Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu, Kuala Lumpur.

Harun Mat Piah (1983), Gamelan Malaysia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

Kuala Lumpur.

Siti Zainon Ismail (12-15April 1983), Joget Gamelan: Nilai Tradisi dan beberapa

Kesamaannya di Alam Melayu, Kertas Bengkel Gamelan Malaysia 1: Kuala

Terengganu. Sheppard Mubin (1967) Joger Gamelan Terengganu JMBRAS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia.Bahagian Kebudayaa (1981): Tarian-tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1132          Seni Tari Gamelan III

Kursus ini memberi pengetahuan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Seni Tari Gamelan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2912 Muzik Gamelan I, LMCZ2922 Muzik Gamelan II

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah dan Siti Zainon Ismail (1986) Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu, Kuala Lumpur. Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu, Kuala Lumpur.

Harun Mat Piah (1983), Gamelan Malaysia. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur.

Siti Zainon Ismail (12-15April 1983), Joget Gamelan: Nilai Tradisi dan beberapa Kesamaannya di Alam Melayu, Kertas Bengkel Gamelan Malaysia 1: Kuala Terengganu.

Sheppard Mubin (1967) Joger Gamelan Terengganu JMBRAS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia.Bahagian Kebudayaa (1981): Tarian-tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1142          Seni Tari Gamelan IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Tari Gamelan, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Tari Gamelan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Gamelan amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1112, LMCZ1212, LMCZ1232

 

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah dan Siti Zainon Ismail (1986) Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu, Kuala Lumpur. Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu, Kuala Lumpur.

Harun Mat Piah (1983), Gamelan Malaysia. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur.

Siti Zainon Ismail (12-15April 1983), Joget Gamelan: Nilai Tradisi dan beberapa Kesamaannya di Alam Melayu, Kertas Bengkel Gamelan Malaysia 1: Kuala Terengganu.

 

Sheppard Mubin (1967) Joger Gamelan Terengganu JMBRAS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia.Bahagian Kebudayaa (1981): Tarian-tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

 

LMCZ1312          Seni Tari Klasik India I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan membincangkan perkembangan Seni Tari Klasik India yang ada di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak asas, rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama tarian asas klasik India Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari Klasik India. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Klasik India bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Dinanath Pathy, (2007). Rethinking Odissi, Harman Publishing House, New Delhi.

Dr.     Manomohan      Ghosh     (2006),    Nandikeswara      Abhinaya Dharpana Manisha Granthalaya, Culcutta.

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 1, (1995), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar.

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 2, (2005), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar.

Sunil Kothari, Indian Clasical Dance (1998), Marg Publication, New Delhi

 

LMCZ1322          Seni Tari Klasik India II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan membincangkan perkembangan Seni Tari Klasik India yang lebih mendalam di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak asas, rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama tarian asas klasik India Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari klasik India. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari klasik India bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1312

 

Bacaan Asas

Dinanath Pathy, (2007). Rethinking Odissi, Harman Publishing House, New Delhi

Dr.     Manomohan      Ghosh     (2006),    Nandikeswara      Abhinaya Dharpana Manisha

Granthalaya, Culcutta.

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 1, (1995), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 2, (2005), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar

Sunil Kothari, Indian Clasical Dance (1998), Marg Publication, New Delhi

 

LMCZ1332          Seni Tari Klasik India III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Seni Tari Klasik India. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1312, LMCZ1322

 

Bacaan Asas

Dinanath Pathy, (2007). Rethinking Odissi, Harman Publishing House, New Delhi

Dr.     Manomohan      Ghosh     (2006),    Nandikeswara      Abhinaya Dharpana Manisha

Granthalaya, Culcutta.

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 1, (1995), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 2, (2005), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar

Sunil Kothari, Indian Clasical Dance (1998), Marg Publication, New Delhi

 

LMCZ1342          Seni Tari Klasik India IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Tari Klasik India, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Tari Klasik India. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Klasik India amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1312, LMCZ1322, LMCZ1333

 

Bacaan Asas

Dinanath Pathy, (2007). Rethinking Odissi, Harman Publishing House, New Delhi

Dr.     Manomohan      Ghosh     (2006),    Nandikeswara      Abhinaya Dharpana Manisha

Granthalaya, Culcutta.

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 1, (1995), Odissi Research Centre, Bhuvaneswar

Odissi Nrutya Sarani – Odissi Dance path finder, volume 2, (2005), Odissi Research Centre, Bhuvaneswa

Sunil Kothari, Indian Clasical Dance (1998), Marg Publication, New Delhi

 

 

LMCZ1412          Seni Tari Rakyat Cina I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan membincangkan perkembangan Seni Tari Tradisional Cina yang ada di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak asas, rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama tarian asas tradisional cina. Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari Tradisional Cina. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Tradisional Cina bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Ghaouse Nasuruddin ( 1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1422          Seni Tari Rakyat Cina II

Kursus ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam perkembangan Seni Tari Tradisional Cina yang ada di Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik gerak rentak dan disiplin dalam sesebuah tarian itu terutama Tarian Tradisional Cina yang berasal dari daerah atau negeri-negeri di Malaysia. Kursus ini meningkatkan kefahaman dengan lebih jelas mengenai Seni Tari Tradisional Cina. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Tradisional Cina bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1412

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal

Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1432          Seni Tari Rakyat Cina III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Seni Tari Tradisional Cina. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1412, LMCZ1422

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

LMCZ1442          Seni Tari Rakyat Cina IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Tari Tradisional Cina, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Tari Tradisional Cina. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Tari Tradisional Cina amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1412, LMCZ1422, LMCZ1432

 

Bacaan Asas

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (2003), Koleksi Siri Mengenal Budaya 1/2003, Kuala Lumpur.

Mohd Ghaouse Nasuruddin (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Ahmad (1994). Tarian-Tarian Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian

dan Pelancongan, Kuala Lumpur.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Bahagian Kebudayaan (1981).

Tarian-Tarian Malaysia, Kuala Lumpur.

 

 

LMCZ1712          Teater Bangsawan I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang teater tradisional/rakyat Bangsawan. Sejarah awal perkembangannya yang menghasilkan bentuk dan gaya persembahan bangsawan di Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia. Kursus ini menumpukan penguasaan ciri-ciri persembahan bangsawan dengan sistematik terhadap aspek-aspek asas seperti latihan vokal, pantun, guridam, syair pergerakan, (Lakunan dan Tarian) dan pengucapan dengan alat-alat muzik tradisional yang digunakan dalam persembahan bangsawan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Bangsawan amnya bagi memberI khidmat kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

J Rahmah Bujang, 1979. Perkembangan drama Bangsawan di Tanah Melayu dan

Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tengku Syed Kadir & Zan Rosdy. Rosdy. 1963. Sejarah Seni Drama. Singapura Pustaka Melayu.

Zakaria Ariffin, 1981. Drama Melayu Moden dalam Sesi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakob Sumardjo. 1992. Perkembangan Teater Moden dan Sastera. Indonesia P.T. Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Brockett, G. Oscar. 1977. Drama. The World Book Encyclopedia, D.Vol. 5 Field Enterprise Ed. Corp.Chicago

 

LMCZ1722          Teater Bangsawan II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang teater tradisional/rakyat Bangsawan dengan lebih mendalam. Sejarah perkembangannya yang menghasilkan bentuk dan gaya persembahan bangsawan di Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia. Kursus ini menumpukan penguasaan ciri-ciri persembahan bangsawan dengan sistematik terhadap aspek-aspek asas seperti latihan vokal, pantun, guridam, syair pergerakan, (Lakunan dan Tarian) dan pengucapan dengan alat-alat muzik tradisional yang digunakan dalam persembahan bangsawan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Bangsawan amnya bagi memberI khidmat kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1712

 

Bacaan Asas

J Rahmah Bujang, 1979. Perkembangan drama Bangsawan di Tanah Melayu dan

Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tengku Syed Kadir & Zan Rosdy. Rosdy. 1963. Sejarah Seni Drama. Singapura Pustaka Melayu.

Zakaria Ariffin, 1981. Drama Melayu Moden dalam Sesi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakob Sumardjo. 1992. Perkembangan Teater Moden dan Sastera. Indonesia P.T. Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Brockett, G. Oscar. 1977. Drama. The World Book Encyclopedia, D.Vol. 5 Field Enterprise Ed. Corp.Chicago

 

LMCZ1732          Teater Bangsawan II

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni teater yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni teater amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1712, LMCZ1722

 

Bacaan Asas

J Rahmah Bujang, 1979. Perkembangan drama Bangsawan di Tanah Melayu dan

Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tengku Syed Kadir & Zan Rosdy. Rosdy. 1963. Sejarah Seni Drama. Singapura Pustaka Melayu.

Zakaria Ariffin, 1981. Drama Melayu Moden dalam Sesi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakob Sumardjo. 1992. Perkembangan Teater Moden dan Sastera. Indonesia P.T. Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Brockett, G. Oscar. 1977. Drama. The World Book Encyclopedia, D.Vol. 5 Field Enterprise Ed. Corp.Chicago

 

LMCZ1742          Teater Bangsawan IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai seni teater, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan seni teater. Kursus ini menumpukan penguasaan daripada aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan senilakon dan kepimpiman, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni teater amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni teater kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ1712, LMCZ1722, LMCZ1732

 

Bacaan Asas

J Rahmah Bujang, 1979. Perkembangan drama Bangsawan di Tanah Melayu dan

Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tengku Syed Kadir & Zan Rosdy. Rosdy. 1963. Sejarah Seni Drama. Singapura Pustaka Melayu.

Zakaria Ariffin, 1981. Drama Melayu Moden dalam Sesi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakob Sumardjo. 1992. Perkembangan Teater Moden dan Sastera. Indonesia P.T. Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Brockett, G. Oscar. 1977. Drama. The World Book Encyclopedia, D.Vol. 5 Field Enterprise Ed. Corp.Chicago

 

 

LMCZ2012          Seni Batik I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah asal- usul Seni Cetak dengan menggunakan blok seperti teknik batik, keistimewaan batik sebagai salah satu teknik pencorakan tekstil dan beberapa variasi teknik batik dengan menumpukan perhatian kepada teknik menghasilkan batik-batik ekslusif. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek seni terapan, batik juga ditinjau dari sudut seni halus. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Belfer, Nancy. 1972. Designing in Batik and Dye. Wordester: Davis Publications. Bowen, Marjorie. 1974. Disigning With Dye Resists, Batik Tie and Dye London:

Stephen Hope.

Gibbs, Joanifer. 1974. Batik Unlimited. New York: Watson-Guptill. Keller, Ila. 1967. Batik: The Art and Craft. Tokyo: Charles E. Tuttle.

Kempers, A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

 

LMCZ2022          Seni Batik II

Kursus Tahap II ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang Seni Cetak dengan menggunakan blok seperti teknik batik, keistimewaan batik sebagai salah satu teknik pencorakan tekstil dan beberapa variasi teknik batik dengan menumpukan perhatian kepada teknik menghasilkan batik-batik ekslusif. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek seni terapan, batik juga ditinjau dari sudut seni halus. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2012

 

Bacaan Asas

Belfer, Nancy. 1972. Designing in Batik and Dye. Wordester: Davis Publications. Bowen, Marjorie. 1974. Disigning With Dye Resists, Batik Tie and Dye London:

Stephen Hope.

Gibbs, Joanifer. 1974. Batik Unlimited. New York: Watson-Guptill. Keller, Ila. 1967. Batik: The Art and Craft. Tokyo: Charles E. Tuttle.

Kempers, A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

 

LMCZ2032          Seni Batik III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2012, LMCZ2022

 

Bacaan Asas

Belfer, Nancy. 1972. Designing in Batik and Dye. Wordester: Davis Publications. Bowen, Marjorie. 1974. Disigning With Dye Resists, Batik Tie and Dye London:

Stephen Hope.

Gibbs, Joanifer. 1974. Batik Unlimited. New York: Watson-Guptill. Keller, Ila. 1967. Batik: The Art and Craft. Tokyo: Charles E. Tuttle.

Kempers, A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

 

LMCZ2042          Seni Batik IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Batik peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Batik, Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Batik, amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2012, LMCZ2022, LMCZ2032

 

Bacaan Asas

Belfer, Nancy. 1972. Designing in Batik and Dye. Wordester: Davis Publications. Bowen, Marjorie. 1974. Disigning With Dye Resists, Batik Tie and Dye London: Stephen Hope.

Gibbs, Joanifer. 1974. Batik Unlimited. New York: Watson-Guptill. Keller, Ila. 1967. Batik: The Art and Craft. Tokyo: Charles E. Tuttle.

Kempers, A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

 

 

LMCZ2212          Seni Khat I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asal usul seni khat dan sejarah perkembangannya di Malaysia. Dari segi amali pelajar akan diterangkan bagaimana cara atau peringkat permulaan untuk membuat huruf-huruf dasar seni khat yang terdiri daripada seni khat Melayu, China dan India. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan seni khat dengan menggunakan pensil, berus, warna air, warna inyak, krayon dan sebagainya. Para pelajar bukan sahaja didedahkan dengan teknik menghasilkan lukisan seni khat, mereka juga akan diterangkan bagaimana menggunakan deria lain, seperti akal, hati dan perasaan untuk melahirkan sebuah lukisan seni khat yang bermutu. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Jaafar Taib dan Ong Chong, 1985. – Asas Seni Lukis 1. Terbitan Edusystem Sdn. Bhd. Ong Chong King dan Rosli Mat, 1991. – Asas Seni Lukis 2. Terbitan edusystem Sdn.

Bhd.

Knobbler, 1980. The Visual Dialogue. – Publish Holt Rine kort and Winston. Chounicky, 1968. Water Colour Painting. – Prentice Hall New Jersey.

The Complete Guide to Painting Drawing Technique Material 1979. Smith Publication oleh Hayes Collin.

 

LMCZ2222          Seni Khat II

Kursus Tahap II ini member pengetahuan yang lebih mendalam tentang seni khat dan perkembangannya di Malaysia. Dari segi amali pelajar akan diterangkan bagaimana cara atau peringkat permulaan untuk membuat huruf-huruf dasar seni khat yang terdiri daripada seni khat Melayu, China dan India. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan seni khat dengan menggunakan pensil, berus, warna air, warna inyak, krayon dan sebagainya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2212

 

Bacaan Asas

Jaafar Taib dan Ong Chong, 1985. – Asas Seni Lukis 1. Terbitan Edusystem Sdn. Bhd. Ong Chong King dan Rosli Mat, 1991. – Asas Seni Lukis 2. Terbitan edusystem Sdn.

Bhd.

Knobbler, 1980. The Visual Dialogue. – Publish Holt Rine kort and Winston. Chounicky, 1968. Water Colour Painting. – Prentice Hall New Jersey.

The Complete Guide to Painting Drawing Technique Material 1979. Smith Publication oleh Hayes Collin.

 

LMCZ2232          Seni Khat III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2212, LMCZ2222

 

Bacaan Asas

Jaafar Taib dan Ong Chong, 1985. – Asas Seni Lukis 1. Terbitan Edusystem Sdn. Bhd. Ong Chong King dan Rosli Mat, 1991. – Asas Seni Lukis 2. Terbitan edusystem Sdn.

Bhd.

Knobbler, 1980. The Visual Dialogue. – Publish Holt Rine kort and Winston. Chounicky, 1968. Water Colour Painting. – Prentice Hall New Jersey.

The Complete Guide to Painting Drawing Technique Material 1979. Smith Publication oleh Hayes Collin.

 

LMCZ2242          Seni Khat IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Khat peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Khat. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Khat, amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2212, LMCZ2222, LMCZ2232

 

Bacaan Asas

Jaafar Taib dan Ong Chong, 1985. – Asas Seni Lukis 1. Terbitan Edusystem Sdn. Bhd. Ong Chong King dan Rosli Mat, 1991. – Asas Seni Lukis 2. Terbitan edusystem Sdn.

Bhd.

Knobbler, 1980. The Visual Dialogue. – Publish Holt Rine kort and Winston. Chounicky, 1968. Water Colour Painting. – Prentice Hall New Jersey.

The Complete Guide to Painting Drawing Technique Material 1979. Smith Publication oleh Hayes Collin.

 

 

LMCZ2312          Seni Silat Gayung Malaysia I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang Seni Silat Gayung Malaysia dari aspek kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Wan Ahmad Fauzi. 2005. Selayang Pandang. Silat Gayong Malaysia.

Wan Ahmad Fauzi 2007. Mahaguru.Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia. Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

LMCZ2322          Seni Silat Gayung Malaysia II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang Seni Silat Gayung Malaysia dari aspek kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2312

 

Bacaan Asas

Wan Ahmad Fauzi. 2005. Selayang Pandang. Silat Gayong Malaysia.

Wan Ahmad Fauzi 2007. Mahaguru.Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia. Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

LMCZ2332          Seni Silat Gayung Malaysia III

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas Seni Silat Gayung Malaysia dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan

kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2312, LMCZ2322

 

Bacaan Asas

Wan Ahmad Fauzi. 2005. Selayang Pandang. Silat Gayong Malaysia.

Wan Ahmad Fauzi 2007. Mahaguru.Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia. Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

LMCZ2342          Seni Silat Gayung Malaysia IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Silat Gayung Malaysia, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas-kertas analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Silat Gayung Malaysia. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirmya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Silat Gayung Malaysia amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2312, LMCZ2322, LMCZ2332

 

Bacaan Asas

Wan Ahmad Fauzi. 2005. Selayang Pandang. Silat Gayong Malaysia.

Wan Ahmad Fauzi 2007. Mahaguru.Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia. Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

 

LMCZ2412          Seni Silat Cekak Hanafi I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Hanafi dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2422          Seni Silat Cekak Hanafi II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Hanafi dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2412

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2432          Seni Silat Cekak Hanafi III

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Hanafi dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2412, LMCZ2422

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2442          Seni Silat Cekak Hanafi IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam megenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Silat Cekak Hanafi, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas-kertas analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Silat Cekak Hanafi. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi

dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirmya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Silat Cekak Hanafi amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2412, LMCZ2422, LMCZ2432

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

 

LMCZ2512          Seni Silat Gayung Fatani I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Gayung Fatani dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Baru PSGFM 1990. Sukatan Pelajaran Moden PSGFM 2002. Anuar Abd. Wahab. Dewan Bahasa Dan Pustaka 1992. Teknik Dalam Seni Silat. Kuala Lumpur.

 

LMCZ2522          Seni Silat Gayung Fatani II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Gayung Fatani dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2512

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Baru PSGFM 1990. Sukatan Pelajaran Moden PSGFM 2002. Anuar Abd. Wahab. Dewan Bahasa Dan Pustaka 1992. Teknik Dalam Seni Silat. Kuala Lumpur.

 

LMCZ2532          Seni Silat Gayung Fatani III

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Gayung Fatani dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2512, LMCZ2522

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Baru PSGFM 1990. Sukatan Pelajaran Moden PSGFM 2002. Anuar Abd. Wahab. Dewan Bahasa Dan Pustaka 1992. Teknik Dalam Seni Silat. Kuala Lumpur.

 

LMCZ2542          Seni Silat Gayung Fatani IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam megenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Silat Gayung Fatani, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas-kertas analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Silat Gayung Fatani. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirmya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Silat Gayung Fatani amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2512, LMCZ2522, LMCZ2532

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978.Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Baru PSGFM 1990. Sukatan Pelajaran Moden PSGFM 2002. Anuar Abd. Wahab. Dewan Bahasa Dan Pustaka 1992. Teknik Dalam Seni Silat. Kuala Lumpur.

 

 

LMCZ2612          Seni Silat Cekak Malaysia I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Malaysia dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2622          Seni Silat Cekak Malaysia II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Malaysia dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2612

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2632          Seni Silat Cekak Malaysia III

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Malaysia dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2612, LMCZ2622

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

LMCZ2642          Seni Silat Cekak Malaysia IV

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Silat Cekak Malaysia dari aspek sejarah, kategori seni silat dan pelangkahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran gerak asas dalam bidang seni bela diri. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni bela diri bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2612, LMCZ2622, LMCZ2632

 

Bacaan Asas

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit.1978. Silat Melayu Kuala Lumpur

Abd. Manan Embong 1984. Keris. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Malaysia.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. 1983. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: MacMillan Publisher

Sukatan Pelajaran Seni Silat Cekak

 

 

LMCZ2812          Muzik Asli I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang muzik asli dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek perkara-perkara yang asas mengenai muzik seperti nilai nota dan tanda diam, pengertian tangga nada, pengertian oktaf, pengertian balok not, pengertian kunci, pengertian tone, tanda kromatik dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam penulisan nota muzik. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. DewanBahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ2822          Muzik Asli II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang muzik asli dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek perkara-perkara mengenai muzik seperti nilai nota dan tanda diam, pengertian tangga nada, pengertian oktaf, pengertian balok not, pengertian kunci, pengertian tone, tanda kromatik dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam penulisan nota muzik. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2812

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. DewanBahasa dan Pustaka Kuala Lumpur

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ2832          Muzik Asli III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2812, LMCZ2822

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. DewanBahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ2842          Muzik Asli IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Asli, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Asli. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Asli amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2812, LMCZ2822, LMCZ2832

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. DewanBahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

 

LMCZ2912          Muzik Gamelan I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Muzik Gamelan dari aspek sejarah, peralatan, tradisi persembahan dan kategori lagu. Kursus ini juga menekankan kemahiran asas dalam muzik moden dan tradisional, definasi muzik, nota angka, mengenal rentak dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik gamelan amnya bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori, praktikal dan amali.

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah & Siti Zainun Ismail.1986. Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama IBKKM

Harun Mat Piah 1983. Gamelan Malaysia Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan dengan Kerjasama IBKKM

Kertas Kerja 1983. Bengkel Gamelan Malaysia 1

Howard Bertrand 1975. Fundermentals of Music Theory. New York: Harcourt, Brace Jovanovics

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985. Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur.

 

LMCZ2922          Muzik Gamelan II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang seni Muzik Gamelan dari peralatan, tradisi persembahan dan kategori lagu. Kursus ini juga menekankan kemahiran persembahan dalam muzik gamelan dalam bentuk kontemporari dan tradisional. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik gamelan amnya bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori, praktikal dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2912

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah & Siti Zainun Ismail.1986. Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama IBKKM

Harun Mat Piah 1983. Gamelan Malaysia Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan dengan Kerjasama IBKKM

Kertas Kerja 1983. Bengkel Gamelan Malaysia 1

Howard Bertrand 1975. Fundermentals of Music Theory. New York: Harcourt, Brace Jovanovics

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985. Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur.

 

LMCZ2932          Muzik Gamelan III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2912, LMCZ2922

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah & Siti Zainun Ismail.1986. Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama IBKKM

Harun Mat Piah 1983. Gamelan Malaysia Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan dengan Kerjasama IBKKM

Kertas Kerja 1983. Bengkel Gamelan Malaysia 1

Howard Bertrand 1975. Fundermentals of Music Theory. New York: Harcourt, Brace Jovanovics

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985. Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur.

 

LMCZ2942          Muzik Gamelan IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Gamelan, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Gamelan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Gamelan amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ2912, LMCZ2922, LMCZ2932

 

Bacaan Asas

Harun Mat Piah & Siti Zainun Ismail.1986. Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama IBKKM

Harun Mat Piah 1983. Gamelan Malaysia Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan dengan Kerjasama IBKKM

Kertas Kerja 1983. Bengkel Gamelan Malaysia 1

Howard Bertrand 1975. Fundermentals of Music Theory. New York: Harcourt, Brace Jovanovic

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985. Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur.

 

 

LMCZ3012          Muzik Angklung I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas tentang Muzik Angklung dari aspek sejarah, peralatan, peranan dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran asas dalam bidang seni muzik seperti sejarah muzik, definasi muzik, tangga nada, kunci nada, nilai-nilai note, tanda rehat, tempo, dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam penulisan nota muzik khususnya muzik angklung. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik Angklung bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ3022          Muzik Angklung II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang Muzik Angklung dari aspek peralatan peranan dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran dalam bidang seni muzik seperti sejarah muzik, definasi muzik, tangga nada, kunci nada, nilai-nilai note, tanda rehat, tempo, dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam penulisan nota muzik khususnya muzik angkelung. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik Angklung bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3012

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ3032          Muzik Angklung III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3012, LMCZ3022

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

LMCZ3042          Muzik Angklung IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Angklung, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Angklung. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Angklung amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3012, LMCZ3022, LMCZ3032

 

Bacaan Asas

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981. Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich

Jacobs Athur 1958. Dictionary of Music. London: The Penguin Group.

 

 

LMCZ3112          Muzik Caklempong I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Muzik Caklempong dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan kemahiran asas dalam muzik tradisional seperti teori muzik dan cara membaca note muzik. Kursus ini akhirnya dapat Meningkatkan kefahaman tentang muzik Cak Lempong bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara amali dan teori.

 

Bacaan Asas

Tan Sooi Beng 1984. Asas-Asas Muzik, USM Pulau Pinang.

Mohd Ghouse Nasaruddin 1989. Muzik Melayu Tradisional, KualaLumpur. Kurt Pahlen. Muzik of The World. New York: Crown Publishers (Tanpa Tarikh)

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut.

 

LMCZ3122          Muzik Caklempong II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang seni Muzik Caklempong dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan kemahiran dalam muzik tradisional seperti teori muzik dan cara membaca note muzik. Kursus ini akhirnya dapat Meningkatkan kefahaman tentang muzik Cak Lempong bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara amali dan teori.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3112

 

Bacaan Asas

Tan Sooi Beng 1984. Asas-Asas Muzik, USM Pulau Pinang.

Mohd Ghouse Nasaruddin 1989. Muzik Melayu Tradisional, KualaLumpur. Kurt Pahlen. Muzik of The World. New York: Crown Publishers (Tanpa Tarikh)

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut.

 

LMCZ3132          Muzik Caklempong III

Kursus      di peringkat         pengiktirafan Tahap III              ini      memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3112, LMCZ3122

 

Bacaan Asas

Tan Sooi Beng 1984. Asas-Asas Muzik, USM Pulau Pinang.

Mohd Ghouse Nasaruddin 1989. Muzik Melayu Tradisional, KualaLumpur. Kurt Pahlen. Muzik of The World. New York: Crown Publishers (Tanpa Tarikh

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut.

 

LMCZ3142          Muzik Caklempong IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Cak Lempong, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Cak Lempong. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Cak Lempong amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3112, LMCZ3122, LMCZ3132

 

Bacaan Asas

Tan Sooi Beng 1984. Asas-Asas Muzik, USM Pulau Pinang.

Mohd Ghouse Nasaruddin 1989. Muzik Melayu Tradisional, KualaLumpur. Kurt Pahlen. Muzik of The World. New York: Crown Publishers (Tanpa Tarikh)

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut

 

 

LMCZ3212          Muzik Kompang I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang muzik kompang dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan penguasaan dari aspek perkara-perkara asas di dalam muzik kompang ini seperti memahami dan mengenali rentak dan lagu yang disampaikan secara teori dan amali. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Miller, Hugh. M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble.

Gendang Gendut. Kuala Lumpur Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia 1980.

Kompang. Kuala Lumpur. 1980. Kementerian Kebudayaan Beliau dan Sukan Malaysia. Robert Donington 1962. The Instruments of Music. London: Methuen and Company Limited.

 

LMCZ3222          Muzik Kompang II

Kursus ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang muzik kompang dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan penguasaan dari aspek perkara-perkara di dalam muzik kompang ini seperti memahami dan mengenali rentak dan lagu yang disampaikan secara teori dan amali. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dari aspek persembahan secara amnya. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3212

 

Bacaan Asas

Miller, Hugh. M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble.

Gendang Gendut. Kuala Lumpur Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia

1980.

Kompang. Kuala Lumpur. 1980. Kementerian Kebudayaan Beliau dan Sukan Malaysia. Robert Donington 1962. The Instruments of Music. London: Methuen and Company Limited.

 

LMCZ3232          Muzik Kompang III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3212, LMCZ3222

 

Bacaan Asas

Miller, Hugh. M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble.

Gendang Gendut. Kuala Lumpur Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia 1980.

Kompang. Kuala Lumpur. 1980. Kementerian Kebudayaan Beliau dan Sukan Malaysia. Robert Donington 1962. The Instruments of Music. London: Methuen and Company Limited.

 

LMCZ3242          Muzik Kompang IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Kompang, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Kompang. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Kompang amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3212, LMCZ3222, LMCZ3232

 

Bacaan Asas

Miller, Hugh. M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble.

Gendang Gendut. Kuala Lumpur Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia 1980.

Kompang. Kuala Lumpur. 1980. Kementerian Kebudayaan Beliau dan Sukan Malaysia. Robert Donington 1962. The Instruments of Music. London: Methuen and Company Limited.

 

 

LMCZ3312          Muzik Kertuk & Rebana Ubi I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang muzik tradisional kertuk dan rebana ubi dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan penguasaan dari aspek perkara-perkara asas dalam seni muzik ini seperti memahami dan mengenali rentak-rentak paluan dan lagu yang dimainkan. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

Bacaan Asas

Dournon, Genevieve, 1981. Guide for the Collection of Traditional Musical Instruments. Paris: The UNESCO Press.

Mohd. Ghouse Nasharuddin. 1989. Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gendang Gendut. 1980. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan Malaysia.

 

LMCZ3322          Muzik Kertuk & Rebana Ubi II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang muzik tradisional kertuk dan rebana ubi dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini juga menumpukan penguasaan dari aspek kemahiran lanjutan dalam bidang muzik ini seperti rentak-rentak paluan dan lagu. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dari aspek persembahan secara amnya. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3312

 

Bacaan Asas

Dournon, Genevieve, 1981. Guide for the Collection of Traditional Musical Instruments. Paris: The UNESCO Press.

Mohd. Ghouse Nasharuddin. 1989. Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gendang Gendut. 1980. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan Malaysia.

 

LMCZ3332          Muzik Kertuk & Rebana Ubi III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3312, LMCZ3322

 

Bacaan Asas

Dournon, Genevieve, 1981. Guide for the Collection of Traditional Musical Instruments.

Paris: The UNESCO Press.

Mohd. Ghouse Nasharuddin. 1989. Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gendang Gendut. 1980. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan Malaysia.

 

LMCZ3342          Muzik Kertuk & Rebana Ubi IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan

dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Kertuk dan Rebana Ubi, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Kertuk dan Rebana Ubi. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Kertuk dan Rebana Ubi amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3312, LMCZ3322, LMCZ3332

 

Bacaan Asas

Dournon, Genevieve, 1981. Guide for the Collection of Traditional Musical Instruments. Paris: The UNESCO Press.

Mohd. Ghouse Nasharuddin. 1989. Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gendang Gendut. 1980. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan Malaysia.

 

 

LMCZ3412          Gendang Silat I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang perkara-perkara yang asas mengenai aspek peralatan, pola paluan dan tradisi persembahan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek mengenai muzik gendang silat seperti memahami dan mengenai pola-pola paluan dasar secara teori dan amali. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Kultur Islam. 1981.Cetakan Ke 3, Jakarta Bulan Bintang

Large John 1980. Contribution of Voice Research. Houston Texas: College Miller Richard 1986. The Structure of Signing. London: Collier Mac Millan Mohamad Hj. Saad. 1984. Nyanyian dan Muzik. Fakulti Islam UKM

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978. Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

LMCZ3422          Gendang Silat II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang perkara-perkara yang mengenai aspek peralatan, pola paluan dan tradisi persembahan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek mengenai muzik gendang silat seperti memahami dan mengenai pola-pola paluan dasar secara teori dan amali. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3412

 

Bacaan Asas

Kultur Islam. 1981.Cetakan Ke 3, Jakarta Bulan Bintang

Large John 1980. Contribution of Voice Research. Houston Texas: College Miller Richard 1986. The Structure of Signing. London: Collier Mac Millan Mohamad Hj. Saad. 1984. Nyanyian dan Muzik. Fakulti Islam UKM

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978. Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

LMCZ3432          Gendang Silat III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3412, LMCZ3422

 

Bacaan Asas

Kultur Islam. 1981.Cetakan Ke 3, Jakarta Bulan Bintang

Large John 1980. Contribution of Voice Research. Houston Texas: College Miller Richard 1986. The Structure of Signing. London: Collier Mac Millan Mohamad Hj. Saad. 1984. Nyanyian dan Muzik. Fakulti Islam UKM

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978. Silat Melayu. Kuala Lumpur.

 

LMCZ3442          Gendang Silat IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Gendang Silat, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Gendang Silat. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Gendang Silat amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3412, LMCZ3422, LMCZ3432

 

Bacaan Asas

Kultur Islam. 1981.Cetakan Ke 3, Jakarta Bulan Bintang

Large John 1980. Contribution of Voice Research. Houston Texas: College Miller Richard 1986. The Structure of Signing. London: Collier Mac Millan Mohamad Hj. Saad. 1984. Nyanyian dan Muzik. Fakulti Islam UKM

Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1978. Silat Melayu. Kuala Lumpur

 

 

LMCZ3512          Dikir Barat I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang perkara-perkara yang asas mengenai dikir barat seperti aspek lagu, gerak, peralatan dan tradisi persembahan. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek perkara perkara teknik dasar pelahiran lagu vokal/suara dengan menekankan tradisi vokal melayu seperti teknik dan latihan vokal/suara, kesesuaian vokal/ suara dengan lagu melodi dan vokal/suara dalam lagu-lagu tradisi melayu. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang dikir barat amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Gendang Gendut. 1980. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Miller Hugh M. 1958. Introduction to Music. London: Harper.

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1989, Muzik Melayu Tradisi. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Miller Richard. 1986. The Structure of Singing. London: Collier Mac Millan Miller Hugh M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble

 

LMCZ3522          Dikir Barat II

Kursus ini memberi pengetahuan dan peningkatan kemahiran mengenai seni muzik moden seperti perbezaan bentuk-bentuk seni muzik dalm aspek pengertian tangganada, pengertian oktaf, pengertian balok nota, pengertian kunci, pengertian tone, tanda kromatik dan pergerakan kod. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek kemahiran ciptaan,

gubahan dan persembahan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dari aspek persembahan secara amnya. Kursus ini dikendalikan

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3512

 

Bacaan Asas

Gendang Gendut. 1980. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Miller Hugh M. 1958. Introduction to Music. London: Harper.

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1989, Muzik Melayu Tradisi. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Miller Richard. 1986. The Structure of Singing. London: Collier Mac Millan Miller Hugh M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble

 

LMCZ3532          Dikir Barat III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3512, LMCZ3522

 

Bacaan Asas

Gendang Gendut. 1980. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Miller Hugh M. 1958. Introduction to Music. London: Harper.

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1989, Muzik Melayu Tradisi. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Miller Richard. 1986. The Structure of Singing. London: Collier Mac Millan Miller Hugh M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble

 

LMCZ3542          Dikir Barat IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihadan peningkatan kemahiran mengenai Dikir Barat, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Dikir Barat. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Dikir Barat amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3512, LMCZ3522, LMCZ3532

 

Bacaan Asas

Gendang Gendut. 1980. Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan Miller Hugh M. 1958. Introduction to Music. London: Harper.

Mohd. Ghouse Nasharuddin 1989, Muzik Melayu Tradisi. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Miller Richard. 1986. The Structure of Singing. London: Collier Mac Millan Miller Hugh M. 1973. History of Music. New York: Barnes and Noble

 

 

LMCZ3912          Muzik Wayang Kulit I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas seni Muzik Wayang Kulit dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran asas dalam muzik tradisional seperti teori muzik dan cara membaca note muzik. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik muzik Wayang Kulit bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Mohd Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisional, Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut. Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory New York: Harcount Brale

Jovanorich

 

LMCZ3922          Muzik Wayang Kulit II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang seni Muzik Wayang Kulit dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran dalam muzik tradisional seperti teori muzik dan cara membaca note muzik. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik Wayang Kulit bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3912

 

Bacaan Asas

Mohd Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisional, Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut. Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory New York: Harcount Brale Jovanorich

 

LMCZ3932          Muzik Wayang Kulit III

Kursus di peringkat pengiktirafan             Tahap      III        ini      memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3912, LMCZ3922

 

Bacaan Asas

Mohd Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisional, Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut. Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory New York: Harcount Brale

Jovanorich

 

LMCZ3942          Muzik Wayang Kulit IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan

dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Wayang Kulit, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Wayang Kulit. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Wayang Kulit amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ3912, LMCZ3922, LMCZ3932

 

Bacaan Asas

Mohd Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisional, Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Gendang Gendut. Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory New York: Harcount Brale

Jovanorich

 

 

LMCZ4012          Muzik Klasik I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas memahami seni muzik klasik dari aspek sejarah, peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran asas dalam bidang seni muzik klasik. Kursus ini akhirnya dapat Meningkatkan kefahaman tentang seni muzik klasik bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara amali dan teori.

 

Bacaan Asas

Mohd.Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisinol. Dewan Bahasa dan Pustak

Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980.Muzik dan bahan bahan yang melahirkan bunyi.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory. New York Harcount Brace Jovanorich.

Jacob Athur 1958.Dictionary of music London The Penguin. Miller Hugh M. 1973.History of music barnes and noble.

 

LMCZ4022          Muzik Klasik II

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas memahami seni muzik klasik dari aspek peralatan, kategori lagu dan tradisi persembahan. Kursus ini menekankan penguasaan kemahiran asas dalam bidang seni muzik klasik. Kursus ini akhirnya dapat Meningkatkan kefahaman tentang seni muzik klasik bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara amali dan teori.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4012

 

Bacaan Asas

Mohd.Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisinol. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980.Muzik dan bahan bahan yang melahirkan bunyi.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory. New York Harcount Brace Jovanorich.

Jacob Athur 1958.Dictionary of music London The Penguin. Miller Hugh M. 1973.History of music barnes and noble.

 

LMCZ4032          Muzik Klasik III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4012, LMCZ4022

 

Bacaan Asas

Mohd.Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisinol. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980.Muzik dan bahan bahan yang melahirkan bunyi.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory. New York Harcount Brace Jovanorich.

Jacob Athur 1958.Dictionary of music London The Penguin. Miller Hugh M. 1973.History of music barnes and noble.

 

LMCZ4042          Muzik Klasik IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Klasik, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Klasik. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Klasik amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4012, LMCZ4022, LMCZ4032

 

Bacaan Asas

Mohd.Ghouse Nasaruddin 1985. Muzik Melayu Tradisinol. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain 1980.Muzik dan bahan bahan yang melahirkan bunyi.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of muzik theory. New York Harcount Brace Jovanorich.

Jacob Athur 1958.Dictionary of music London The Penguin. Miller Hugh M. 1973.History of music barnes and noble.

 

 

LMCZ4112          Muzik Keroncong I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang perkara-perkara yang asas mengenai muzik seperti sejarah muzik, definasi muzik, pengertian tangganada, pengertian oktaf, pengertian balok nota, pengertian kunci, pengertian tone dan tanda kromatik. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek mengenai tangganada, kunci suara, nilai-nilai nota dan tanda diam, rentak, tanda masa dan simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam penulisan nota muzik. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang muzik amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Dr. Ariff Ahmed 2001, Seni Muzik Keroncong, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan

Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981.Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

 

LMCZ4122          Muzik Keroncong II

Kursus ini memberi pengetahuan dan peningkatan kemahiran mengenai seni muzik moden seperti perbezaan bentuk-bentuk seni muzik dalm aspek pengertian tangganada, pengertian oktaf, pengertian balok nota, pengertian kunci, pengertian tone, tanda kromatik dan pergerakan kod. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek kemahiran ciptaan, gubahan dan persembahan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dari aspek persembahan secara amnya. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4112

 

Bacaan Asas

Dr. Ariff Ahmed 2001, Seni Muzik Keroncong, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan

Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981.Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

 

LMCZ4132          Muzik Keroncong III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4112, LMCZ4122

 

Bacaan Asas

Dr. Ariff Ahmed 2001, Seni Muzik Keroncong, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan

Pustaka Kuala Lumpur

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981.Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

 

LMCZ4142          Muzik Keroncong IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan

dan peningkatan kemahiran mengenai Muzik Keroncong, peringkat-peringkat pengurusan

acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Muzik Keroncong. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Muzik Keroncong amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus LMCZ4112, LMCZ4122, LMCZ4132

 

Bacaan Asas

Dr. Ariff Ahmed 2001, Seni Muzik Keroncong, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Ghouse Nasharuddin 1985, Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan

Pustaka Kuala Lumpur.

Ismail Zain, 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang Melahirkan Bunyi.

Dournon Genevieve 1981.Guide for the Colection of Traditional Musical Instrument. Paris: The UNESCO Press.

Howard Bertrand 1975. Fundamentals of Music Theory. New York: Harcount Brace Jovanorich.

 

 

Pusat Kesatria

 

LMCB1112          Pertahanan Awam

Pengenalan Pertahanan Awam diadakan dengan tujuan untuk memberi kesedaran dan memupuk semangat kesukarelawan dikalangan mahasiswa serta membentuk keperibadian mereka untuk menjadi individu yang berpengetahuan dalam ilmu Pertahanan Awam. Ia juga menjadi pemangkin kepada jati diri kebangsaan dan kesedaran keselamatan orang awam melalui ilmu Pertahanan Awam yang diterapkan serta diaplikasikan di peringkat komuniti universiti. Program ini akan melibatkan sejarah pertahanan awam, fungsi/peranan, arahan keselamatan dan peraturan-peraturan, perkhidmatan dan lawatan kerja yang membantu memantapkan kesepaduan sosial. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Nazri Muslim. 2014. Islam dan Melayu Dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di

Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Mohd Rizal Yaakop dan Sham Rahayu A. Aziz. 2014. Kontrak Sosial: Perlembagaan Persekutuan

1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International

Law Book Servic

Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20 (semakan semula), 2013, Jabatan Perdana Menteri.

Nota Latihan Asas Pertahanan Awam Malaysia, Pusat Latihan Awam Malaysia (PULAPA)

 

LMCB3114          PALAPES Tentera Darat Peringkat Rendah

Kursus ini merupakan asas kepada PALAPES. Ia bertujuan untuk membangunkan jati diri pelajar UKM melalui input asas ketenteraan. Kursus ini berorientasikan akademik, latihan fizikal dan penilaian berterusan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai etika, nilai dan jati diri. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan ketenteraan, kenegaraan, bina diri, latihan fizikal, lawatan dan perkhemahan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk amali pembelajaran.

 

Bacaan Asas

Abd Aziz bin Zainal. T3001 Manual Taktik Tentera Darat. 2001. Kuala Lumpur. Kem Imphal.

Asisten Panglima BPS. 2010. Rancangan Pengurusan Latihan. Kuala Lumpur. Mindef. Barkley, E.F. 2010. Student Enagment Techniques: A Handbook for College Faculty.

San Francisco, CA: Jossey-Bass

Mohd Rizal Yaakop dan Sham Rahayu A. Aziz. 2014. Kontrak Sosial: Perlembagaan Persekutuan 1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Nazri Muslim. 2014. Islam dan Melayu Dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

 

LMCB3123          SUKSIS 2 (Etika, Kepimpinan dan Khidmat Masyarakat)

Kursus ini merupakan kursus lanjutan dalam Kor Suksis. Fokus kursus adalah berkenaan                                 etika dalam perkhidmatan awam dan memupuk ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan ahli                                   Kor Suksis. Peserta juga akan terlibat dalam merancang dan melaksana program khidmat                                   masyarakat.

 

Bacaan Asas

Silibus kursus asas KOR SUKSIS IPTA 1

Silibus latihan KOR SUKSIS UKM Bangi. Selangor

Hans Köchler, Unity in Diversity: The Integrative Approach to Intercultural Relations. UN

Chronicle, Vol. XLIX, No. 3, September 2012.

 

LMCB3133          Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Asas)

Kursus ini bertujuan memberi kefahaman dan pengetahuan asas kepada pegawai kadet Sispa mengenai pertahanan awam. Pelajar akan didedahkan mengenai latihan teori dan praktikal, akta & peraturan dan pengurusan Pertahanan Awam. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, kerja lapangan, pembelajaran berasaskan kumpulan/individu dan demonstasi/simulasi. Di akhir kursus ini, pelajar dapat memahami tanggungjawab dan pengurusan Pertahanan Awam serta melibatkan diri dalam khidmat kesukarelawan.

 

Bacaan Asas

The Commissioner of Law Revision, Malaysia Under the Authority of The Revision of Laws Act

1968, 2006, Laws of Malaysia Reprint Act 221 Civil Defence Act 1951 Incorporating All Amendments Up To 1 January 2006, Percetakan Nasional Malaysia Bhd

Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri, 2013, Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20: Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara.

Mohd Rizal Yaakop dan Sham Rahayu A. Aziz. 2014. Kontrak Sosial: Perlembagaan Persekutuan

1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Nota Latihan Asas Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Noor Aziah Mohd Awal, 2005 [cetakan semula 2008], Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia, Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 4: Jabatan Pertahanan Awam, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

 

LMCB3623          Bulan Sabit Merah Malaysia 2

Kursus ini bertujuan memberikan latihan serta menguji kecekapan, kesiapsiagaan dan kebolehan menghadapi ancaman bencana alam. Pelajar akan didedahkan dengan pelan persediaan awal sebagai langkah persiapan bagi memastikan peranan dalam pengurusan bencana alam dan operasi menyelamat seperti telah digariskan dalam arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20 dilaksanakan dengan jayanya. Pelajar akan diberi kefahaman tentang pengetahuan pertolongan cemas lanjutan dalam usaha menyelamatkan nyawa, mengelakkan keadaan mangsa dari menjadi lebih teruk dan memberi kelegaan dan keselesaan kepada mangsa.

 

Sepanjang kursus, pelajar diberi pendedahan berkaitan dengan pengendalian operasi bantuan bencana alam dan menyelamat. Pelajar juga diajar mengendalikan rawatan kes kecemasan kepada mangsa yang mengalami kemalangan. Di akhir kursus, pelajar dapat mengaplikasikan dan mengajar orang awam mengenai pengendalian bantuan bencana dan kes kecemasan.

 

Bacaan Asas

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2016) International First Aid and Resuscitation Guideline 2016, Geneva, Switzerland

Henry Dunant (2013), A Memory Of Solferino, ICRC, Geneva.

Tao Le, Vikas Bhushan & Matthew Sochat (2016).  First Aid For The Usmle Step 1. McGraw-Hill Education / Medical Mc. UK

St John Ambulance, St Andrew’s First Aid and the British Red Cross (2014). First Aid Made Easy, Dorling Kindersley

 

 

Pusat Kepimpinan Wanita

 

LMCR2192          Gender dan Pembangunan Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Kursus ini membincangkan konsep asas, latar belakang dan realiti sosial masa kini hubungan etnik di Malaysia dari perspektif kesepaduan sosial. Tujuan kursus ini ialah memberikan kesedaran dan penghayatan dalam mengurus kepelbagaian ke arah pengukuhan negara bangsa. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti individu, berpasukan dan semangat kesukarelaan. Di akhir kursus ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan, dan menerima kepelbagaian sosio-budaya etnik-etnik di Malaysia.

 

Bacaan Asas

Beneria, L. & Berik, G. 2016. Gender, Development and Globalization: Economics as if All People

Mattered. London: Routledge.

Cecilia Ng, Noraida Endut & Rashidah Shuib. 2014. Our Lived Realities: Reading Gender in   Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Jabatan Perdana Menteri. 2010. Model Ekonomi Baru. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.

Malaysia. 2015. Rancangan Malaysia ke-11 – 2016-2020. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.

Nik Safiah Karim & Rokiah Talib. 2016. Pergerakan Wanita dalam Memperjuangkan Hak. Bangi:          Penerbit UKM.

 

 

Kolej Pendeta Za’ba

 

LMCR1182          Kursus Khidmat Komuniti

Kursus ini menjalankan aktiviti dan program yang dapat memupuk rasa cinta dan minat mahasiswa kearah melaksanakan perkara-perkara yang mempunyai elemen kesukarelawanan selain dapat menjalin hubungan dengan masyarakat luar supaya dapat menambah nilai sivik dalam diri. Keprihatinan mahasiswa akan membuatkan masyarakat merasakan bahawa diri mereka dihargai oleh golongan muda, lantas mewujudkan masyarakat yang harmoni, bersatu-padu dan saling membantu. Seterusnya, mahasiswa dapat membuka mata dan cakna akan isu semasa berkaitan kemasyarakatan, yang mampu melahirkan mahasiswa prihatin sebagai pendaulat amanah negara.

 

Bacaan Asas

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan PINTAS, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2003, Dasar Sosial Negara

Gaya Dewan, 1995, Gaya Dewan (edisi ketiga), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Haris Abd. Wahab, 2003, Jangkaan Terhadap Peranan Pekerja Sosial Perubatan di Malaysia, Jati (Bilangan 8)

Noor Azyani A. Jalil, Ahmad Esa, 2012, Kemahiran Menyelesaikan Masalah Menerusi Aktiviti Kokurikulum (Khidmat Masyarakat) Dalam Kalangan Pelajar UTHM, Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV Kali Ke-2, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia

Pusat Pengajian Siswazah, 2010, Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (edisi semak), Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

 

LMCR1192          Kursus Pengurusan Etnik dan Budaya

Kursus ini bertujuan untuk memupuk semabgat perpaduan di antara pelajar pelbagai etnik di samping menerap nilai positif dari setiap budaya dan membentuk komunikasi yang baik diantara pelajar pelbagai etnik bagi menghalang polarisasi budaya. Ia juga menjadi medium utama dalam mengetengahkan bakat pelajar dalam kebudayaan etnik masing-masing di samping memberi peluang untuk mengenali kebudayaan etnik lain bagi mewujudkan sentiment perpaduan kaum yang tinggi. Program ini akan melibatkan acara penonjolan bakat, pengurusan acara kebudayaan, aplikasi kebudayaan kepada komuniti sertarampaian budaya pelbagai etnik di dalam sesuatu acara. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran dan pendekatan praktikal.

 

Bacaan Asas

Alisyahbana, Sutan Takdir. (1988). Kebudayaan Sebagai Perjuangan. Jakarta: PT Dian Rakyat.

Boelaars, Y. (1984). Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya. Jakarta: PT Gramedia

Geertz, Clifford (1982). Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya, Yayasan Ilmi-Ilmu Sosial.

Geertz, Hildred. (1981). Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia. Penerjemah: A Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS – UI

Harsojo. (1999). Pengantar Antropologi. Bandung: CV Putra A Bardin.

 

 

Kolej Keris Mas

 

LMCR2172          Pengurusan Persembahan Seni

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar mengenai pengurusan kesenian. Aspek-aspek pengurusan kesenian yang diberi penekanan ialah seperti pengurusan teater, tarian, nyanyian dan jenis persembahan yang lain. Penekanan juga diberikan kepada aspek etika persembahan, hak cipta, pengiklanan dan pemasaran. Pada akhir kursus ini, para pelajar akan mendapat kefahaman secara teoretikal dan amali terutamanya dari aspek pengurusan dan pelaksanaan seni persembahan melalui perancangan dan pelaksanaan projek persembahan seni.

 

Bacaan Asas

Heflick, D. 1996. How to make money performing in schools: definitive guide to developing,  marketing and presenting school assembly programs: New York: Silcox Productions.

Langley, S. 1995. Theatre management and production in America: commercial. Stock, resident,             college, community and presenting organizations. New York: Quite Specific Media Group             Limited.

Manear, P. 1988. Stage management and theatre administration (Phaidon theatre manuals) Oxford: Phaidon

Reid, F. 1998. Stages for tomorrow. New York: Butterworth-Heinemann.

Taubman, J. 1978. Performing arts, management and law. New York: Law-Arts Publishers.

 

 

 

LMCR2182          Sukarelawan Sosial

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar falsafah, konsep dan kepentingan kesukarelawan sosial. Melalui pendedahan ini, pelajar akan digalakkan untuk membina dan mendaftar organisasi kesukarelawan dalam usaha menyediakan platform untuk mereka menyumbang kepada masyarakat. Di samping itu, organisasi ini juga menjadi platform untuk pelajar membina jaringan dengan organisasi lain. Selain daripada itu, pelajar berpeluang memahami dan menghargai kepentingan bidang kesukarelawan dalam membantu menyelesaikan masalah sosial melalui aktiviti kemasyarakatan. Bidang kesukarelawan sosial berpotensi menjana pertumbuhan ekonomi, mengurangkan kemiskinan, memperbaiki taraf sosioekonomi dan kebajikan golongan berpendapatan rendah serta mampu membawa perubahan sosioekonomi secara positif dan berterusan.

 

Bacaan Asas

Social Enterprise Alliance. 2010. Succeeding at Social Enterprise:  Hard-Won Lessons for         Nonprofits and Social Entrepreneurs. San Francisco: Jossey Bass.

Yunus, M.  & Jolis, A. 2008. Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World      Poverty. New York: Public Affairs.

Yunus, M. & Webber, K. 2009.  A World without Poverty: Social Business and the Future of       Capitalism. New York: Public Affairs.

Bornstein. D. 2007. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New    Ideas, Updated Edition. New York: Oxford University.

Bornstein. D & Davis. S. 2010. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New                  York: Oxford University.

 

 

Fakulti Perubatan

 

LMCR1162          Kesukarelawanan Kemanusiaan UKM MERCY

Kursus ini bertujuan bagi membangunkan jati diri pelajar UKM sebagai seorang sukarelawan yang berteraskan nilai-nilai murni negara. Kursus ini berorientasikan akademik, latihan fizikal dan penilaian berterusan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, akhlak, etika, nilai dan jati diri. Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan kesukarelawan, latihan fizikal, lawatan dan perkhemahan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

 

STPD3113           Bioetika

Kursus ini akan menitikberatkan aspek etika dan isu- isu semasa berhubung dengan penggunaan hasil-hasil kemajuan sains dan teknologi seperti projek genom manusia dan kejuruteraan genetik untuk manafaat kesihatan / perubatan, pertanian, kualiti kehidupan manusia sejagat dan pengurusan alam sekitar dan sumber alam. Tajuk-tajuk yang akan dibincang ialah teori etika, sains dan etika penyelidikan yang menjurus kepada pembinaan insan saintis yang beretika dengan menyentuh isu-isu bioetika semasa. Aspek etika berkaitan pengklonan manusia dan pemilihan keturunan (eugenik) seperti gen kebijaksanaan dan prestasi fizikal akan diberikan perhatian.

 

Bacaan Asas

Baron, J. 2007. Against Bioethics. Cambridge,Mass. London:MIT.

Charles, C. & Nigel de S.C. 2004. Human Dignity in the Biotech Century. InterVarsity Press.

DeVries, R & Sudedi, J. 1998. Bioethics and Society: Constructing the Ethical Enterprise. Prentice Hall, Upper Saddle River NJ. USA.

Rajaretnam, M.1994. Bioethics and Environmental Education. UNESCO. Institute for Policy Research Malaysia.

Bulger, R.E., Heitman, E. & Reiser, S.J. 1993. The Ethical Dimensions of the Biological Sciences. Cambridge University Press.

 

 

Fakulti Pengajian Islam

 

LMPP1102          Etika dan Kerohanian Dalam Kaunseling

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai kepentingan nilai agama dalam etika dan terapi kaunseling dan hubungan antara kaunseling dengan tanggungjawab agama. Terdapat tiga topik utama yang dibincang dalam kursus ini iatu hubungan antara konsep dan teori tentang etika dan terapi kerohanian dalam kaunseling, sifat kaunselor profesional yang beretika dan terapeutik, serta konsep etika dan terapi kerohanian dalam kaunseling untuk masyarakat pelbagai budaya. Kursus ini berupaya membimbing pelajar untuk mengenal pasti masalah sosial dalam masyarakat dan mencari jalan penyelesaian melalui pengalaman pembelajaran, Pembelajaran Berasaskan Masalah dan penyelidikan di lapangan.

 

Bacaan Asas

Abd. al-Karim Bakar. 2012. Iktishaf al-Dhat – Dalil al-Tamyiz al-Shakhsi. al-Urdun: Dar al-Aclam.

Allen E. Ivey, Mary Bardford Ivey & Carlos P. Zalaquett. 2014. Intentional Interviewing and    Counseling-  Facilitating Client Development in a Multicultural Society. Edisi Ke-8. USA:  Thomson Brooks/Cole.

Kod Etika Kaunselor – Lembaga Kaunselor (Malaysia), 2011. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur:               Penerbitan Lembaga Kaunselor.

Salasiah Hanin Hamjah. 2016. Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut al-Ghazali. Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainab Ismail. 2016. Praktikum Bimbingan & Kaunseling: Satu Pengalaman dan Panduan Kepada      Kaunselor.  Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

LMPP1112          Etika Kerja Dan Bisnes Dalam Islam

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai konsep dan prinsip etika kerja dan perniagaan dalam Islam. Antara tema-tema asas yang diperkenalkan adalah seperti takrif dan peranan etika (akhlaq) dalam Islam, konsep dan kepentingan pekerjaan (‘amal), terutama dalam bidang perniagaan (tijarah), bidang-bidang perniagaan yang halal dan haram, pendekatan Islam terhadap harta (al-mal), serta agihan harta kekayaan (infaq) kepada masyarakat melalui pelbagai institusi Islam seperti zakat, sadekah dan nafkah. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah dan pembentangan tugasan bertulis.

 

Bacaan Asas

Miskawayh. 1966. Tahdhib al-Akhlaq. Beirut: The American University of Beirut. English        translation by C.K. Zurayk. 1968. The Refinement of Character. Beirut: The             American  University of Beirut.

Mohd Nasir Omar. 2003. Christian and Muslim Ethics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan      Pustaka.

Mohd Nasir Omar. 2016. Falsafah Akhlak. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan    Malaysia.

Mushtaq Ahmad. 1995. Business Ethics in Islam. Pakistan: The International Institute of Islamic             Thought.

Naqvi, S.N.H. 1981. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester: The Islamic                Foundation.

 

PPPG1912           Pengantar Perundangan Islam

Kursus ini membincangkan aspek perundangan Islam yang merangkumi pengenalan kepada fiqh dan syariah, sejarah perundangan pada zaman rasulullah (s.a.w) sehingga tabi’in, sejarah kemunculan mazhab-mazhab Islam serta pengenalan kepada imam-imam mazhab Sunni, Syiah dan mazhab-mazhab lain. Begitu juga, perbincangan menyentuh sumber perundangan Islam, sejarah perbezaan pendapat dalam perundangan Islam serta cirri-ciri perundangan Islam. Selain itu, kursus ini turut membicarakan tentang pengajaran dan iktibar yang boleh diambil dan hikmah dari hokum-hukum Islam itu sama ada dari sudut ibadat, muamalat, munakahat mahupun jinayat dan pengaplikasiannnya pada hari ini.

 

Bacaan Asas

Mahmassani, Subhi 1987. The Philosophy of Juresprudence in Islam. (terj.) Farhat J. Ziadah. Selangor: Penerbitan Hizbi.

I.Doi Abdul Rahman 1995. Undang-undang Syariah. (terj.) Rohani Abd Rahim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qadri, Anwar Ahmad 1973. Islamic Juresprudence in the Modern World. Pakistan: S.H Muhammad Ashraf.

Hassan Haji Salleh. 1979. Sejarah Perundangan Islam, Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Yusof Zaky Yacob. 1985. Mengenal Sejarah Perundangan Islam. Kota Bharu: Dian, Darul Naim.

 

PPPG1942           Sistem Pemerintahan Islam

Kursus ini membincangkan tentang hubungan syariah dengan pemerintahan Islam seperti konsep dan ciri-ciri negara Islam serta tanggungjawab menubuhkan negara Islam. Seterusnya ia membincangkan tentang perlembagaan Islam, prinsip yang seharusnya ada dalam pemerintahan Islam berlandaskan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan zaman al-Khulafa’ al-Rashidin. Ia juga turut membicarakan tentang institusi dalam pemerintahan Islam, sebagaimana ia juga menyentuh hak dan tanggungjawab pemerintah serta rakyat.

 

Bacaan Asas

al-Buraey. 2010. Administrative Development: An Islamic Perspective. New York: Routledge.

Husayn Mu’nis. 2008. Dustur Ummat al-Islam. Kaherah: Dar al-Rashad. al-Mawardi.1989. al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Kuwait: Dar

Ibn Qutaybah.

Taheer Naim. 2013. Islamic System a Brief Overview. USA: Xlibris Corporation. al-Zafiri, Khalid Dahwi Faddan. 2009. Dawabit Mu‘amalat al-Hakim ‘ind Ahl al-Sunnah

wa al-Jama‘ah wa Atharuha ‘ala al-Ummah. Madinah: al-Jami‘ah al-Islamiyyah.

 

PPPG2912           Sistem Kewangan Islam

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar berkaitan sistem kewangan Islam dari segi struktur organisasi, sejarah perlaksaanan dan perkembangannya. Perbincangannya akan ditumpukan kepada sektor perbankan, bukan perbankan dan pasaran kewangan secara perbandingan dengan sistem konvensional, disamping menganalisis potensi, halangan dan prospek masa depan dalam menghadapi globalisasi kewangan dunia.

 

Bacaan Asas

Muhammad Nasri Md. Hussain 2013. Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia

Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad. 2009. Aplikasi fiqh muamalat dalam sistem kewangan Islam. Bangi: Penerbit UKM.

Ab Mumin Ab Ghani. 1999. Sistem Kewangan Islam Dan Pelakasanannya Di Malaysia.

Kuala Lumpur: JAKIM

al-Zuhayli, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Damshiq: Dar al-Fikr.

 

PPPG2922           Undang-Undang Jenayah Islam

Perbincangan kursus ini merangkumi kesalahan-kesalahan jenayah sama ada yang dikenakan hukuman qisas, diyat, hudud dan takzir. Di samping itu juga, kursus ini membincangkan mengenai kehakiman Islam terutama pendakwaan, pembuktian dan menjatuhkan hukuman.

 

Bacaan Asas

al-Shirazi. 1379H. al-Muhadhdhab, Misr: Dar al-Kutub al-cArabiyyah al-Kubra. Al         Nawawi. 1396H. Raudat al-talibin. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Qudamah. 138. al-Mughni. Misr: Tibacat al-Manar.

cAwdah, cAbd, al-Qadir. 1384H. al-Tashric al-jina`I al-islami. Misr: Maktabat Dar al-cUrubah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1405H. al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Damshiq: Dar al-Fikr

 

PPPG2932           Undang-Undang Keluarga Islam

Kursus ini membincangkan secara perbandingan, syariah dan undang-undang ciptaan manusia yang berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan dan kesannya kepada masyarakat. Perbandingan juga akan dilakukan di antara pendapat-pendapat mazhab fiqh di dalam perundangan Islam. Tumpuan khusus akan diberikan kepada undang-undang perkahwinan Islam, nilai dan tujuannya, hukum perkahwinan, rukun, syarat, tatacara perkahwinan dan kewajipan dan hak suami isteri serta hak dan tanggungjawab anak-anak. Kursus ini juga akan menyentuh masalah pembubaran perkahwinan, jenis dan hukumnya serta perkara-perkara yang berkaitan pembubaran perkahwinan seperti iddah, ruju’ dan ihdad serta tuntutan selepas pembubaran perkahwinan seperti nafkah iddah, mut’ah, harta sepencarian dan perwarisan.

 

Bacaan Asas

Mohammad Som Sujimon & Abdul Basir Mohamad. 2006. Fikah kekeluargaan. Gombak: Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia.

Kharofa, Ala’eddin. 2004. Islamic family law a comparative study with other religions.

Petaling Jaya: International Law Book Service

Norliza Mohd Ghazali & Wan Abdul Fatah Wan Ismail. 2007. Nusyuz, syiqaq dan hakam menurut al-Quran, sunnah dan undang-undang keluarga Islam. Nilai: Penerbit KUIM.

Zurina Abdul Khalid. 2003. Perceraian Masalah dan penyelesaian menurut perundangan Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.

Siti Zulaikha Mohd Nor. 1989. Perlindungan Kanak-kanak dalam Islam: perlaksanaannya menurut undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin.

 

PPPH1922           Pengantar Hadith

Kursus ini bertujuan memberi kefahaman mengenai hadith. Persoalan-persoalan yang

dibincangkan ialah pengertian hadith dan istilah-istilah yang berkaitan dengannya, konsep wahyu, hubungan hadith dengan al-Qur’an, kedudukan hadith dalam perundangan Islam, periwayatan hadith pada masa Rasulullah sehingga masa atba’ al-Tabi’in, metod ahli hadith di dalam menilai dan menerima hadith dan analisa pendapat orientalis terhadap hadis.

 

Bacaan Asas

Budah @ Udah Mohsin. 1995. Ulum al-Hadith. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Engku Ibrahim Ismail & Abdul Ghani Samsuddin. 1987. Kedudukan Hadith Dalam Islam. Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia.

Glosari Hadith. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Mustafa Azami. 1977. Studies In Hadith Methodology And Literature. Indianapolis: American Trust Publication.

Mohd. Napiah Abdullah. 1986. Peranan Dan Metodologi Hadis. Kuala Lumpur: Bahagian Hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

 

PPPH1932           Pemikiran Islam Kontemporari

Kursus ini mengupas pandangan dan respons para sarjana Islam moden seperti, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Isma‘il Raji al-Faruqi dan lain-lain terhadap isu-isu penting dalam pemikiran Islam kontemporari. Antara persoalan yang dibincangkan adalah seperti, kepentingan berfikir dalam Islam, Islam dan agama lain, Islam dan isu perkauman, konsep Negara Islam, Islam dan pembangunan ekonomi: etika kerja dan pemilikan kekayaan negara, isu kebebasan dan keadilan, isu liberalisme dan pluralisme agama, serta cabaran-cabaran terkini terhadap Islam.

 

Bacaan Asas

Nasr, Seyyed Hossein. 1994. A Young Muslims Guide to the Modern World. Petaling Jaya: Mekar Publishers.

Al-Faruqi, Isma‘il Raji. 1982. Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Kuala Lumpur: International Institut of Islamic Thought.

Iqbal, Muhammad.1982. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Ashraf Printing Press.

Salem Azam. 1982. Islam and Contemporary Society. London: Longman Group Limited. Al-Maududi, Abul A’la. 1980. Towards Understanding Islam. London: The U.K. Islamic

Mission.

 

PPPH1952           Pengantar Tafsir

Kursus ini memperkenalkan tentang pengertian tafsir dari sudut bahasa dan istilah, sejarah perkembangan tafsir, syarat-syarat mentafsir al-Quran dan pembahagian tafsir kepada beberapa bahagian seperti tafsir Tahlili, tafsir Ijmali, tafsir Muqaran dan tafsir Mawduci (tematik). Kursus juga turut membincangkan tafsir bi al-ma’thur dan tafsir bi al-Ra`yi.

 

Bacaan Asas

Mohd. Zawawi Abdullah. 1997. Ulum al-Qur’an Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Pusat Islam.

Zulkifli Mohd. Yusof. 1997. Tafsir Ayat-Ayat Ahkam. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

Muhammad Husin al-Zahabi. T.th. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.

Muhammad Abdul Al-Azim al-Zarqani. 1986. cUlum al-Qur’an. Terj: Che Jaafar Che Hamid. Kedah: Pustaka Ikhwan.

Mat Saad Abd. Rahman. 1982. Ilmu Tafsir: Perkembangan dan Tokohnya. Terengganu: Penerbit Yayasan Islam Terengganu.

 

PPPH1972           Pengantar Akidah Islam

Kursus ini bertujuan menjelaskan kepada pelajar tentang akidah Islam dengan menumpukan kepada konsep-konsep Iman, Islam, Ihsan, agama dan akidah berpandukan al-Qur’an dan al-Sunnah.

 

Bacaan Asas

Mohd. Sulaiman Yasin. 1985. Islam dan Aqidah. Selangor: al-Qamari Sdn. Bhd. H. Salim Bahreisy. 1985. Inilah Islam. Kuala Lumpur: al-Haramayn Sdn. Bhd.

Zakaria Stapa & Mohd Asin Dollah. 1998. Islam: Akidah Dan Kerohanian. Edisi Kedua. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Zaudaniy, Abdul Majid Aziz. 1989. Tauhid: Pendekatan Saintifik. (terjemahan).

Selangor: al-Rahmaniyyah.

Al-Tarabalusi, Husin Muhammad. 1977. Benteng Akidah Islam. (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

PPPH1992           Pengenalan Pengajian Agama

Kursus ini memperkenalkan beberapa agama besar dunia yang menjadi anutan sebahagian besar masyarakat Malaysia. Agama-agama tersebut ialah Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh dan kepercayaan agama masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Liputan kursus mengandungi pemetaan geografi agama-agama besar dunia, perkembangan, pengasas, kitab suci, doktrin-doktrin teologi seperti konsep ketuhanan, hari akhirat, peribadatan, moral dan ritual agama. Kursus turut membincangkan isu-isu semasa berkaitan hubungan antara agama dan keharmonian beragama di Malaysia.

 

Bacaan Asas

Ameer Ali. 1974. The Spirit of Islam. A History of the Evolution and Ideals of Islam with A Life of The Prophet. London: Chatto & Windus.

Dhammananda, Sri K. 1982. What Buddhist Believe. Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society. Cet. Ke-3.

Noss, David S. & John B. Noss. 1984. Man’s Religion. New York: Macmillan Publishing Company & London: Collier Macmillan Publishers. 7th Edition.

Noss, David S. 2008. A History of The World’s Religion. 12th Edition. New Jersey: Pearson Education.

Owen Cole, W. & Piara Singh Sambhi. 1978. The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices. London: Routledge and Kegan Paul.

 

 

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

 

LMCR1142          Akal Budi Melayu

Secara amnya, kursus ini menekankan empat bidang utama yang berkaitan dengan akal budi Melayu, iaitu bahasa dan Linguistik, Kesusasteraan, Falsafah/ Epistemologi dan Manuskrip Klasik. Pelajar akan didedahkan dengan konsep, teori dan latar belakang tentang bidang-bidang yang berkenaan, yang sangat berkaitan dengan akal budi Melayu, termasuk bidang sains dan teknologi. Justeru pelajar akan dapat mengaitkan ilmu-ilmu yang ditekuni dengan akal budi Melayu dalam usaha membentuk sebuah generasi yang mempunyai jati diri kebangsaan.

Bacaan Asas

Hassan Ahmad. 2003.Metafora Melayu: Bagaimana pemikir Melayu mencipta makna dan membentuk epistemologinya. Sg. Ramal Dalam: monograf Akademi Kajian Ketamadunan.

Mohd Kamal Mahdi & Mohd Syukri Abdullah. 2014. Syair sidang fakir: Shaykh Hamzah Fansuri. Bangi: Penerbit UKM.

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Mohammad Fadzeli Jaafar, Wan Nasyarudin Wan Abdullah & Salmah Ahmad. 2015. Umdat Al-Muhtajin: Panduan perjalanan rohani masyarakat alam Melayu. Bangi: Penerbit UKM

Mulyadhi kartanegara. 2003. Pengantar epistemologi Islam. Bandung: Mizan.

Nor Hashimah Jalaludin. 2014. Semantik dan Akal Budi Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

LMCR2162          Pengenalan kepada Alam dan Tamadun Melayu

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar konsep Alam Melayu dan bidang pengajiannya kepada pelajar. Pelajar akan didedahkan mengenai teori, konsep, hasil kajian yang berkaitan. Melalui kursus ini, pelajar berupaya memahami kompleksiti alam Melayu dari segi budaya, bahasa, sains sosial, sains tabii, falsafah dan sebagainya. Di samping itu, pelajar juga didedahkan dengan kepentingan mengenali alam Melayu dan isu-isu yang wujud di persekitaran mereka. Secara keseluruhannya, pendedahan mengenai kursus ini dilihat dari pelbagai perspekif dan melibatkan bidang yang multidisplin. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Abdul Latif Haji Samian & Nazri Muslim. 2016. Teknologi di Alam Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

Abdul Latif Haji Samian & Nazri Muslim. 2014. Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Asyaari Muhamad & Zuliskandar Ramli. 2012. Isu-isu pentarikhan tapak warisan & artifak budaya alam Melayu. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Chong Shin. 2012. Bahasa Austronesia di Pulau Taiwan: Kumpulan esei tentang suku dan bahasa Formosa Dataran. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Zuliskandar Ramli. 2011. Zaman Proto Sejarah: Satu Pengenalan. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

 

Institut KITA

 

LMRE1102          Isu Kontemporari Hak Asasi Manusia

Kursus ini bertajuk ” Isu-isu kontemporari Hak Asasi Manusia di Malaysia” akan memperkenalkan pelajar kepada kedua-dua standard hak asasi manusia global berdasarkan status Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (deklarasi & konvensyen) dan juga perlindungan hak asasi manusia mengikut Perlembagaan Persekutuan. Kursus ini juga mengandungi kajian secara kritis berkaitan isu semasa mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan termasuklah apa yang sedang dilakukan bagi menangani hal ini menerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Pelajar juga akan memperoleh pendedahan dan interaksi dengan SUHAKAM dan semua organisasi masyarakat awam berkaitan yang bertanggungjawab terhadap hak-hak asasi manusia di Malaysia.

 

Bacaan Asas

Basic Facts about the United Nations (2011), United Nations Department of Public Information:

New York

Denison Jayasooria (Ed) (2013) PROHAM & Human Rights Concerns in Malaysia. Kuala Lumpur:         JJ Resources

Denison Jayasooria (Ed) (2016) Human Rights Priorities for Malaysia 2016 and Beyond. UKM               Ethnic Studies Paper series no.47. March 2016.

  1. Shabbir Cheema & Vesselin Popovski (2010) Engaging Civil Society, Emerging trends in democratic governance. United Nations University Press: USA

 

 

Institut IKMAS

 

LMOO1182         Komuniti ASEAN

Kursus ini membincangkan peranan dan perkembangan ASEAN sebagai sebuah pertubuhan serantau di Asia Tenggara. Turut dihuraikan ialah isu dan cabaran yang dihadapi ASEAN dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk memberikan kefahaman yang menyeluruh mengenai ASEAN, kursus ini dibahagikan kepada lima tema utama iaitu latarbelakang ASEAN, komuniti politik-keselamatan ASEAN, komuniti ekonomi ASEAN, komuniti sosio-budaya ASEAN dan ASEAN dalam konteks global.

 

Bacaan Asas

Bertrand, Jacques. 2013. Political Change in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press

Jetin, Bruno dan Mikic, Mia. (eds.) 2016. ASEAN Economic Community: A Model for Asia-wide Regional Integration? Hampshire: Palgrave Macmillan.

Reid, Anthony. 2015. A History of Southeast Asia: Critical Crossroads. Oxford: Wiley Blackwell.

Roberts,      Christopher.      2013.     ASEAN       Regionalism:       Cooperation,        Values      and

Institutionalisation. Oxon: Routledge.

Yoong Yoong Lee. 2011. ASEAN Matters: Reflecting on the Association of Southeast

Asian Nations. Singapore: NUS.