Profesor Adjung Pusat Pengajian Citra Universiti

YBhg. Datuk Nora Abd. Manaf
Ketua Pegawai Modal Insan
Kumpulan Maybank

YBhg. Encik Chan Kok Long
Ketua Pegawai Eksekutif
iPay88 (M) Sdn Bhd