Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Dr. Wardah Mustafa Din

  •  
  •  03-8921 6921
  •  wardahmustafadin@ukm.edu.my
  • Berkuat Kuasa Mulai:
    16 Januari 2023

    Kepakaran: Hasilan Semulajadi (Natural Products)

    Kecenderungan Penyelidikan: Aspek Sains Sosial kepada Hasilan Semulajadi (Penggunaan produk kesihatan semulajadi yang selamat, tingkahlaku pengguna, etika); Perubatan herba tradisional; Manuskrip Perubatan Melayu