Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Timbalan Dekan (Akademik)

Prof. Sr Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani

  •  
  •  03-8921 6917
  •  tdakadcitra@ukm.edu.my
  • Kepakaran:

    Penilaian Prestasi Bangunan, Penyelenggaraan Bangunan, Kecacatan dan Pemeriksaan, Tinjauan Keadaan Bangunan-BCS (Indeks Keadaan), dan Kemahiran Insaniah