Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Jaringan)

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

  •  
  •  03-8921 6891
  •  tdpjcitra@ukm.edu.my
  • Kepakaran:¬†Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Sains Agama

    Kecenderungan Penyelidikan: Isu berkaitan etnik, perlembagaan dan sains agama