(2020) 2 CLI

ISI KANDUNGAN

MakalahHalaman
TEORI DAN KONSEP SEWA BELI DALAM KONTEKS KEPENGGUNAAN
-Siti Noorafizah Azizan, Safinaz Mohd. Hussein & Mazliza Mohamad
1-13
MEDIATION IN ISLAMIC FAMILY LAW DISPUTES: AN OVERVIEW & EXPERIENCE OF THE UKM LEGAL AID AND MEDIATION CENTRE
-Asma Hakimah binti Ab Halim, Siti Naaishah Hambali, Fatimah Yusro Hashim & Nazura Abdul Manap
14-20
KESAN SHARENTING KEPADA KANAK-KANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PRIVASI KANAK-KANAK DI MALAYSIA
-Amira Nur Diana Amir Hamzah & Safinaz Mohd Hussein
21-52
PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG TORT DALAM TUNTUTAN SAMAN GANGGUAN SEKSUAL DI MALAYSIA
-Natasha Adilla Mahazir & Tengku Noor Azira Tengku Zainudin
53-67
PANDEMIK COVID-19: KONTRAK KOMERSIAL DAN KLAUSA FORCE MAJEURE
-Nazirah Kamaruzaman
68-76
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF INFORMED CONSENT IN THE SPORTS CONTEXTS
-Nurul Aqmal Roslan & Jady @ Zaidi Hassim
77-86
SUMBANGAN SISTEM KEWANGAN ISLAM KE ARAH PEMERKASAAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
-Haslinda Harun & Ruzian Markom
87-100
ANALISIS SYARAT KELAYAKAN PEGUAM SYARIE MENURUT ISLAM DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA
-Nurul Farhanah Yahya, Zulfah Salam, Hammad Mohamad Dahalan & Mohamad Azhan Yahya
101-112
ERTI SEBUAH TAPAK WARISAN: CABARAN PERUNDANGAN UNTUK FRIM SELANGOR FOREST PARK
-Rasyikah Md Khalid & Shamsuddin Suhor
113-124
e-ISSN: 2550-1704