Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Farmasi, UKM

Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan

Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Dr. Ernieda Md Hatah

Ketua Program (Prasiswazah)
+603-92897328
kppffar@ukm.edu.my

Ms. Rosmiza Binti Musa

Penolong Pendaftar/Ketua Pentadbiran
+603-92897783
 kpffar@ukm.edu.my