Mesyuarat Fakulti Farmasi bersama Laerdal Malaysia Sdn. Bhd.

Mesyuarat Fakulti Farmasi bersama pihak Laerdal Malaysia Sdn. Bhd., pembekal patung simulasi pesakit.