AKTIVITIES WITH ALUMNI

STRATEGI KORPORAT KUMPULAN WANG SIMPNAN PEKERJA (KWSP)

CLICK HERE FOR MORE DETAILS

27/05/2021

10:00 AM - 11:30 AM

ZOOM APPLICATION

WACANA ILMU -RISIKO DAN PELUANG PERNIAGAAN SEMASA COVID-19

CLICK HERE FOR MORE DETAILS

02/06/2021

10:00 AM - 12:00 PM

ZOOM APPLICATION

USAHAWAN vs COVID-19: USAH RISAU, ONLINE KAN BOLEH !

CLICK HERE FOR MORE DETAILS

23/06/2021

10:00 AM - 11:30 AM

ZOOM APPLICATION