WACANA ILMU -Risiko dan Peluang Perniagaan semasa COVID-19