Borang dan Garis Panduan Penyelidikan dan Inovasi

Tajuk No. Dokumen Dokumen
Carta Alir Menghadiri Persidangan 2019 Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Dalam dan Luar Negara Menggunakan Peruntukan Persidangan Fakulti Muat turun
Senarai Semak Tuntutan/Bayaran untuk Tujuan Penerbitan UKM-FEP-2019-003 Muat turun
Borang Penilaian Kertas Kerja untuk Permohonan Menghadiri Persidangan dengan Pembiayaan Fakulti UKM-FEP-263 Muat turun
Garis Panduan Pembiayaan Menghadiri Latihan Menggunakan Peruntukan Latihan Fakulti Muat turun
Borang Cuti Pelepasan bagi Penulisan Artikel Berimpak Tinggi UKM-FEP-2019-001 Muat turun
Templat Rasmi Pembentangan UKM
Panduan Mengisi Borang eMohon Persidangan Muat turun
Jurnal dan Penerbit Yang Tidak Diiktiraf Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Luar Negara Muat turun
Borang Permohonan Pembayaran Yuran Persidangan UKM-SPKP-BEN-PK11-GP01-BO02 Muat turun
Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Muat turun
Jurnal yang Disenarai Hitam MOE Muat turun