Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Kepakaran

NORAZLAN ALIAS

 • Professor Madya
 • 603 8921 3449
 • norazlan@ukm.my

Pengkhususan
Corporate Finance & Governance

Zizah Che Senik

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3751
 • zizahcs@ukm.my

Pengkhususan
International Business, Internationalization, SMEs, International Entrepreneurship

Rohayu Abdul Ghani

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3605
 • rohayu@ukm.my

Pengkhususan
Expatriation Management, Work-Life Balance, Human Resource Management

RUZITA ABDUL RAHIM

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5764
 • ruzitaar@ukm.edu.my

Pengkhususan
Investment (equity market), Corporate Finance, International Finance

Ros Zam Zam Sapian

 • Pensyarah DS54
 • 03-89215479
 • zamzam@ukm.edu.my

Pengkhususan
Corporate Finance, Initial Public Offering and Behavioral Finance.

ZAFIR KHAN MOHAMED MAKHBUL

 • Profesor
 • 603 8921 3440
 • zafir@ukm.edu.my

Pengkhususan
Organizational Management, Human Resource Management, Occupational Safety and Health, Ergonomics, Stress Management

Azizah Mohd Harun

 • Pensyarah Kanan
 • 03 8921 3568
 • azizahmh@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengauditan

Amizawati Mohd Amir

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3427
 • amiza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan

Harlina Mohamed On

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3417
 • harlina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Undang-undang Perniagaan, Etika Profesional

AMINUDIN MOKHTAR

 • Pensyarah Kanan DS52
 • 603 8921 3739
 • aminudin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Statistik, Ekonometrik Gunaan

Intan Maiza Abdul Rahman

 • Pensyarah Kanan
 • intanmaiza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan

Ainun Abdul Majid

 • Pensyarah Kanan
 • 03-8921 5156
 • ainmajid@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perakaunan Pengurusan

KAMARUL BARAINI KELIWON

 • Pensyarah
 • 603 8921 3428
 • baraini@ukm.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Pelaporan Internet

Azlina Ahmad

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3434
 • azlina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan

KHAIRUL AZMAN AZIZ

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3413
 • khairul.aziz@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sistem Maklumat Perakaunan

Basri Abdul Talib

 • Bersara (Profesor Madya)
 • 0389213307
 • basri@ukm.my

Pengkhususan
Ekonomi Alam Sekitar, Pembangunan luar bandar, Ekonomi Pertanian

Khalijah Ahmad

 • Pensyarah Kanan
 • 03-8921 3958
 • khalijah@ukm.my

Pengkhususan
E-Dagang, Pengubahan Wang Haram

AZRINA ABDULLAH AL-HADI

 • Pensyarah Kanan DS52
 • 603 8921 5734
 • azrna@ukm.my

Pengkhususan
Ekonomi Industri

MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 4926
 • mara@ukm.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Pelaporan Naratif

Azmafazilah Jauhari

 • Pensyarah
 • 603 8921 5610
 • azma@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perdagangan Antarabangsa

Amirul Hafiz Mohd Nasir

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 4923
 • amirul@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengauditan

MOHD ADIB ISMAIL

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3301
 • mohadis@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Ekonomi Kewangan, Perdagangan Antarabangsa

Mohd Mohid Rahmat

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5751
 • mohead@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengauditan, Tadbir Urus Korporat

HAMEZAH MD NOR

 • Senior Lecturer
 • 603 8921 3413
 • miezah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

NORADIVA HAMZAH

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5774
 • adibz@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Modal Intelek

Norida Basnan

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3415
 • norida@ukm.my

Pengkhususan
Perakaunan Sektor Awam

Muhammad Arzim Naim

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3426
 • arzim@ukm.my

Pengkhususan
Pengauditan, Perakaunan Instrumen, Kewangan Islam, Pengiraan dan Perakaunan Zakat

DORIS PADMINI S. SELVARATNAM

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3242
 • pegasus@ukm.my

Pengkhususan
Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial

Norul Syuhada Abu Hassan

 • Pensyarah
 • 603 8921 3436
 • syuhada@ukm.my

Pengkhususan
Percukaian, Perakaunan Sektor Awam

Romlah Jaffar

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3414
 • romlah@ukm.my

Pengkhususan
Pelaporan Sosial dan Alam Sekitar, Tadbir Urus Korporat

Rozita Amiruddin

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 4095
 • rozita@ukm.my

Pengkhususan
Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan, Sistem Perakaunan Pengurusan

Rosiati Ramli

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3430
 • rosie@ukm.my

Pengkhususan
Percukaian, Cukai Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan

Selamat Kundari

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3410
 • selamat@ukm.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan

RUHANITA MAELAH

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3956
 • ruhanita@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengurusan kos; perakaunan pengurusan

Siti Faridah Abdul Jabbar

 • Profesor Madya
 • 03 8921 3575
 • hafaopex@ukm.edu.my

Pengkhususan
Undang-undang Korporat dan Kewangan

Yusasniza Mohd Yunus

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3429
 • yusas@ukm.my

Pengkhususan
Sistem Maklumat Perakaunan, Percukaian

Zaini Embong

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 4788
 • zainiembong@ukm.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Pelaporan Korporat, Tadbir Urus Korporat

HAZRUL IZUAN SHAHIRI

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3260
 • hizuan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Buruh, Ekonomi Kesihatan, Ekonomi Sukan, Ekonomi Industri, Mikroekonomi

Ishak Yussof

 • Profesor VK7
 • 0389215767
 • iby@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sumber Manusia, Ekonomi Pembangunan

Liew Chei Siang

 • Pensyarah
 • 603 8921 3740
 • csliew@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia, Ekonometrik dan Statistik Gunaan

Mohd Ali Mohd Noor

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5606
 • ali@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Ekonomi Industri

MUHAMMAD HAKIMI MOHD SHAFIAI

 • Professor Madya
 • 603 8921 3758
 • hakimi@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Pertanian

Nafisah Mohammed

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3460
 • nafisah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Industri

Norain Mod Asri

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3794
 • norain@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Awam

Mohd Nasir Mohd Saukani

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5768
 • nasirs@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perancangan

Nor Ghani Md Nor

 • Profesor
 • 603 8921 3466
 • norghani@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Industri, Ekonomi Pengangkutan

Norlaila Abu Bakar

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3316
 • norlaila@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Pembangunan

NORLIDA HANIM MOHD SALLEH

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3941
 • ida@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Pelancongan, Ekonomi Sumber, Ekonomi Alam Sekitar

NORLIN KHALID

 • Profesor Madya
 • 603 8921 4635
 • nrlin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi

Noorasiah Sulaiman

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3451
 • rasiahs@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pembangunan Sumber Manusia, Kajian Dasar, Ekonomi Pembangunan dan Alam Sekitar

NORSHAMLIZA CHAMHURI

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5463
 • norshamliza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan

Mohd Shukri Haji Noor

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3311
 • shukri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Perubahan Teknologi dan Inovasi, Sistem Inovasi Negara, Perindustrian dan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan Asian Timur, Ekonomi Antarabangsa

KHAIRUL NAZIYA KASIM

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5172
 • naziya@ukm.my

Pengkhususan
Perakaunan Pengurusan dan Kawalan

TAMAT SARMIDI

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3448
 • tamat@ukm.edu.my

Pengkhususan
Makro-Ekonometrik Gunaan, Kewangan Antarabangsa

SOFIAH MD AUZAIR

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3745
 • sofiah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perakaunan Pengurusan dan Kawalan

ZULKEFLY ABDUL KARIM

 • Profesor
 • 603 8921 5763
 • zak1972@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam

Siti Hajar Mohd Idris

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5745
 • hajar@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Matematik

Syaima’ Adznan

 • Pensyarah
 • 603 8921 3749
 • syaima@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan

Suhaili Alma’Amun

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3305
 • suhaili@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

ROSMAH MAT ISA

 • Profesor Madya
 • 03 8921 3942
 • rosmah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Knowledge Management, Social Capital

Riayati Ahmad

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5728
 • riayati@ukm.edu.my

Pengkhususan
Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan

Suhaila Saad

 • Pensyarah
 • 603 8921 3738
 • suhailasaad@ukm.edu.my

Pengkhususan

Rasidah Arshad

 • Profesor Madya
 • 03 8921 3760
 • rasida@ukm.edu.my

Pengkhususan
Organizational Behavior

MOHD HASIMI YAACOB

 • Senior Lecturer
 • 603 8921 3732
 • mhasimi@ukm.edu.my

Pengkhususan
Financial Corporate, Corporate Restructuring, Merger and Acquisitions, Event Studies

Roziana Baharin

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5577
 • Roziana.baharin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Matematik Kewangan, Ekonometrik Gunaan

Hafizah Omar Zaki

 • Pensyarah Kanan
 • hafizah.omar@ukm.edu.my

Pengkhususan
Conventional and Online Advertising, Consumer Behavior, Branding

FATHIN FAIZAH SAID

 • Professor Madya
 • 603 8921 4205
 • fatin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Monetary Economics and Banking System, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics, Agent-Based Computational Economics Modelling, Energy Economics, Environmental Economics

Ainol Basirah Abdul Wahab

 • Pensyarah
 • 603 8921 3725
 • ainolbasirah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perakaunan sektor awam

Siti Fatimah Abdul Rashid

 • Pensyarah
 • fatimahrashid@ukm.edu.my

Pengkhususan
Percukaian

Hairunnizam Wahid

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3453
 • hairun@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Zakat, Baitulmal

MOHD RIZAL PALIL

 • Profesor Madya
 • 03 8921 5769
 • mr_palil@ukm.edu.my

Pengkhususan
Personal Tax, Corporate Tax

SUZANA MUHAMAD SAID

 • SENIOR FELLOW (LAW)
 • drsuzana@ukm.edu.my

Pengkhususan
Law

Takiah Mohd Iskandar

Pengkhususan
Audit dan Tadbir Urus Korporat

Anuwar Ali

 • Profesor Emeritus

Pengkhususan
Perancangan Industri dan Pembangunan Sumber Manusia

Barjoyai Bardai

Pengkhususan
Perakaunan, Percukaian, dan Kewangan Islam

Michael Warren

Pengkhususan
Perkhidmatan Perniagaan Global

Mansor Jusoh

Pengkhususan
Ekonomi Kewangan, Ekonometrik

Lai Wei Sieng

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3726
 • laiws@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Sumber Manusia, Mikroekonomi, Ekonomi Perdagangan Antarabangsa, Statistik

Maizatulakma Abdullah

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5732
 • maizatul@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat

MOHD RASHAN SHAH

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3757
 • rashan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pendidikan Keusahawanan, Keusahawanan, Pengurusan Strategik

MUSTAZAR MANSUR

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3458
 • mustazar@ukm.edu.my

Pengkhususan
Industrial Economics / Organisation, Applied Microeconomics & Macroeconomics, Household Economics, Financial Management, Sport Economics, Safety & Health Economics, Financial Management, Supply Chain Economics

Nur Sa’Adah Muhamad

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3700
 • nurs@ukm.edu.my

Pengkhususan
Organizational Management, Social Service, Social Innovation, Strategic Management

Yazrina Yahya

 • Profesor Madya
 • 603 8921 4188
 • yazrina@ukm.edu.my

Pengkhususan

Muhammad Faiz Ahmad Mizan

 • Pensyarah
 • faiz.mizan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

Noorsakinah Abdul Wahab

 • Pensyarah
 • 603 8921 4926
 • sakinahwahab@ukm.edu.my

Pengkhususan
Taxation; Corporate Social Responsibility Disclosure

MARIANI ABDUL-MAJID

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5555
 • mariani@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengukuran Prestasi; Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional; Perbandingan Perbankan dan Kewangan Islam dan Konvensional; Ekonomi Kewangan; Ekonomi Industri Gunaan/ Organisasi

MOHAMAT SABRI HASSAN

 • Profesor
 • 603 8921 4096
 • msabri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Corporate Reporting and Governance

(………………..)

Pengkhususan

test

Pengkhususan

WYE CHUNG KHAIN

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5753
 • wyeck@ukm.edu.my

Pengkhususan
Labour Economics; Human Resources Development; Economics of Education

NADZIRAH ROSLI

 • Pensyarah Kanan
 • nadzirah.rosli@ukm.edu.my

Pengkhususan
Consumer Behaviour, Service Marketing, Branding

Shahida Shahimi

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5730
 • shahida@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Islam, Perbankan Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Halal

MOHD FAHMI GHAZALI

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5777
 • fahmi@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ekonomi Kewangan dan Ekonometrik

SYUHADA NUR AB RAHMAN

 • 603 8921 5365
 • syunur@ukm.edu.my

Pengkhususan

HELPDESK2

 • demo pensyarah
 • helpdeskfep@ukm.edu.my

Pengkhususan

AHMAD MONIR ABDULLAH

 • Pensyarah Kanan
 • ahmadmonirabdullah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perakaunan, Kewangan Islam, Ekonometrik

Abdullah Sanusi Othman

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3579
 • asza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Organizational behaviour, Strategic Management

ABU HANIFAH AYOB

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5612
 • abuhanifah.ayob@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perniagaan Antarabangsa & Keusahawanan Antarabangsa

Ahmad Khairy Ahmad Domil

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3478
 • khairy@ukm.edu.my

Pengkhususan
International business, Training and Development, Human Resource Management

AHMAD RAFLIS CHE OMAR

 • Pensyarah DS52
 • 603 8921 3419
 • raflis@ukm.edu.my

Pengkhususan
Finance, Entrepreneurship

AISYAH ABDUL RAHMAN

 • Profesor
 • 603 8921 3007
 • eychah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management

Azhar Ahmad

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3416
 • azah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Business Communication, Marketing & Entrepreneurship Strategy

Azman Ismail

 • Bersara (Prof. Madya)
 • +60389215911
 • azisma12@ukm.edu.my

Pengkhususan
Human resources development and management

Hawati Janor

 • Bersara (Prof. Madya)
 • 03-89213732
 • hawati@ukm.edu.my

Pengkhususan
International Finance, Financial Management, Financial Market, Financial Risk Management

Hendon Redzuan

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3317
 • hendon@ukm.edu.my

Pengkhususan
Life Insurance, General Insurance

Ishak Abd Rahman

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3571
 • haq@ukm.edu.my

Pengkhususan
Entrepreneurship, Human resource management

Jamal Othman

 • Profesor
 • 603 8921 3762
 • jortman@ukm.edu.my

Pengkhususan
Economic Valuation of Environmental Resources, Modelling the Economy and Environment Linkages, Commodity Market and Trade, Factor Market and Rural Economics

Janette Marcial @ Nur Atiqah Abdullah

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3578
 • atiq@edu.ukm.my

Pengkhususan
Human Resource Management, Organizational Behaviour

LOKHMAN HAKIM OSMAN

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3722
 • lokhman@ukm.edu.my

Pengkhususan
Equipment and Technology Management

Kew Si Roei

 • Pensyarah Kanan
 • srkew@ukm.edu.my

Pengkhususan
Investment, Finance

Mohd Azlan Shah Zaidi

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3462
 • azlan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Monetary Economics, International Monetary Economics, Macroeconomics

MOHD HIZAM HANAFIAH

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5762
 • mhhh@ukm.edu.my

Pengkhususan
Entrepreneurship, Franchising, Strategic Management,Terrorism Study

Noor Azryani Auzairy

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3461
 • azryani@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kewangan Antarabangsa, Teknologi Kewangan, Gelagat Kewangan, Pengurusan Kewangan

Noor Azuan Hashim

 • Profesor Madya
 • 603 8921 4977
 • azuan@ukm.edu.my

Pengkhususan
E-Commerce, Dimensional Analysis

NOOR HASNI JUHDI

 • Pensyarah DS51
 • 603 8921 3564
 • n_hasni@ukm.edu.my

Pengkhususan
Entrepreneurship, Small Business and Management

NOR ASIAH OMAR

 • Profesor
 • 603 8921 3737
 • norasiah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Relationship Marketing, Service Marketing, Consumer behaviour, Retailing

NOR LIZA ABDULLAH

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5743
 • iza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengurusan Strategik

Norazila Mat

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 4835
 • norazila@ukm.edu.my

Pengkhususan
Organizational Learning, Knowledge Management, Management Information System, Online Learning and Organizational Behavior.

Roshayati Abdul Hamid

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5932
 • wanrose@ukm.edu.my

Pengkhususan
Tingkahlaku Organisasi, Pengurusan Rantaian Bekalan, Pengurusan Kualiti, Pengurusan Operasi.

RUBAYAH YAKOB

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3408
 • rubayah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengurusan Risiko dan Insurans Hayat

SHIFA MOHD NOR

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3450
 • shifa@ukm.edu.my

Pengkhususan
Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking

Tee Lain Tze

 • Pensyarah Kanan
 • jrtee@ukm.edu.my

Pengkhususan
Finance, Investment

Veelaiporn Promwichit

 • Pensyarah
 • 603 8921 5709
 • veelaiporn@ukm.edu.my

Pengkhususan
Finance

ZALEHA YAZID

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3569
 • leyha@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengurusan Organisasi, Kepimpinan, Pengurusan Konflik, Pendekatan Kualitatif.

Hafizi Ab Majid

 • Pensyarah DS45
 • 03-8921 5543
 • hafizi_m@ukm.edu.my

Pengkhususan
Islamic banking & Finance

FARHANA SIDEK

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 5742
 • sfarhana@ukm.edu.my

Pengkhususan
Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship

Mohd Dzul Azzwan Mohd Nor

 • Pensyarah DS45
 • 03-8921 3476
 • azzwan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Information Technology, Information Management

MOHD HAFIZUDDIN SYAH BANGAAN ABDULLAH

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3616
 • m_hafiz@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pengurusan Risiko & Pengurusan Risiko Enterprais (ERM)

Mohd Radzuan Rahid

 • Pensyarah
 • 03-8921 3570
 • radzuan@ukm.edu.my

Pengkhususan
Management & Entrepreneurship, International Business

Norhafizah Abu Hasan

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 7690
 • norhafizah1@ukm.edu.my

Pengkhususan
Human Resource Management, Knowledge Transfer, Talent Management, SMEs

Siti Ngayesah Ab. Hamid

 • Pensyarah Kanan
 • ctngayesah@ukm.edu.my

Pengkhususan
Islamic Marketing, Branding

Syajarul Imna Mohd Amin

 • Pensyarah Kanan
 • 603 8921 3965
 • imna@ukm.edu.my

Pengkhususan
Perbankan dan Kewangan Islam, Pengurusan Risiko

AINI AMAN

 • Professor
 • 603 8921 5272
 • aini@ukm.edu.my

Pengkhususan
Digital Economy, Accounting Information System, Global Business Services

HAMIZAH ABD. HAMID

 • Pensyarah Kanan
 • hamizah.h@ukm.edu.my

Pengkhususan
International Business & Entrepreneurship

Che Aniza Che Wel

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5547
 • aniza@ukm.edu.my

Pengkhususan
Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing

MD DAUD ISMAIL

 • Profesor Madya
 • 603 8921 5747
 • mddaud@ukm.edu.my

Pengkhususan
Export Performance, Learning Orientation, SMEs, Innovation, Entrepreneurship,

Mohd Fairuz Md. Salleh

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3671
 • fairuz@ukm.edu.my

Pengkhususan
Tadbir Urus Korporat, Ekonomi Politik, Perakaunan dan Pelaporan Zakat, Wakaf dan Baitulmal

Fadhilah Ahmad Shahabuddin

 • Pensyarah
 • 603 8921 5719
 • fadhilah.as@ukm.edu.my

Pengkhususan
Finance

MOHD HELMI ALI

 • Profesor Madya
 • 603 8921 3664
 • mohdhelmiali@ukm.edu.my

Pengkhususan
Halal, Rantaian Bekalan Makanan, Integriti Makanan, Kelestarian, Pengurusan Operasi, Pengagkutan

NORMAN MOHD SALEH

 • Professor
 • 603 8921 5360
 • norman@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat