Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

ABU HANIFAH AYOB

Emel: abuhanifah.ayob@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5612

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Perniagaan Antarabangsa & Keusahawanan Antarabangsa

Biografi:
Dr. Abu Hanifah AYOB merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (GLOBDE, FEP, UKM) sejak Oktober 2014. Beliau juga merupakan ketua program pentadbiran perniagaan, FEP,UKM. Beliau mula dilantik sebagai tutor di FEP, UKM pada Mac 2008 sebelum menjadi pensyarah pada Julai 2010.   Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) daripada Universiti Teknologi Petronas pada tahun 2007, Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) daripada Toulouse Business School pada tahun 2010 dan Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan) daripada Universite Toulouse 1 Capitole pada tahun 2013.   Bidang kajian beliau adalah keusahawanan dan perniagaan antarabangsa. Penyelidikan beliau merangkumi pelbagai aspek keusahawanan termasuk teknologi, pendidikan dan sosial.

Kelayakan
BTech ICT (Universiti Teknologi Petronas), MSc Management (Toulouse Business School, France), PhD Management Science (Université Toulouse 1 Capitole, France)

Bidang Penyelidikan
Perbandingan keusahawanan antara negara

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

 • Social Science Citation Index
  1. Ayob, A.H. and Freixanet, J., 2014. Insights into public export promotion programs in an emerging economy: The case of Malaysian SMEs. Evaluation and Program Planning, 46, pp.38-46.

  (Q1, IF: 0.969)

  1. Ayob, A.H. and Morell, J.A., 2016. The historical path of evaluation as reflected in the content of Evaluation and Program Planning. Evaluation and Program Planning, 58, pp.20-27.

  (Q2, IF: 1.137)

  1. Ayob, A.H., 2019. Entrepreneurship education, institutions and student entrepreneurship: a cross-country analysis. Compare: A Journal of Comparative and International Education, pp.1-19.

  (Q2, IF: 1.607)

  1. Nazri, M. A., Omar, N. A., Aman A., Ramli, N. A. and Ayob, A.H., 2020. Corporate Social Responsibility and Business Performance in an Islamic
   Insurance (Takaful) Agencies: The Moderating Role of Objective Environment. Sustainability, 12(8291), pp.1-18.             (Q2, IF: 2.592)
  2. Ayob, A.H. and Saiyed, A.A., 2020. Islam, institutions and entrepreneurship: evidence from Muslim populations across nations. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(4), pp.635-653. (Q3, IF: 1.206)
  3. Ayob, A.H., 2020. An exploratory study of societal values in social participation across nations. The Social Science Journal, 57(3), pp.310-325. (Q3, IF: 1.033)
  4. Ayob, A.H., 2020. Institutions and student entrepreneurship: the effects of economic conditions, culture and education. Educational Studies, pp.1-19. (Q4, IF: 0.814)
  5. Ayob, A.H. and Shahiri, H., 2021. Religiosity, Government Favoritism and Entrepreneurship: Empirical Evidence in Malaysia. SAGE Open (Q4, IF: 0.715)
  6. Abd Hamid, H., Ayob, A.H. and Farhana Sidek. 2021. Capturing Transnational Entrepreneurial Opportunities through Dual Identification: Immigrant Entrepreneurs and Transnational Activities. Entrepreneurship Research Journal (Q4, IF: 1.643)

   

  Emerging Sources Citation Index

  1. Ayob, A.H. and Makhbul, Z.K.M., 2020. The effect of personality traits on collaborative consumption participation. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 16(2), pp.205-214.
  2. Ayob, A.H., 2021. E-commerce Adoption in ASEAN: Who and Where? Future Business Journal, 7(1), pp.1-11.
  3. Ayob, A.H., Omar, N. A. and Makhbul, Z.K.M. 2021. Diversity, Culture and Membership in Social Organizations. International Journal of Happiness and Development.

   

  SCOPUS Index

  1. Ayob, A.H., Mohd Wahid, S. D., and Omar, N. A. 2021. Does Personality Influence the Frequency of Online Purchase Behavior? International Journal of Internet Marketing and Advertising
  2. Ayob, A.H., Yakob, N. A., and Ja’far, R. 2021. E-commerce Adoption in ASEAN: Testing on Individual and Country-level Drivers. International Journal of Business Environment, 12(1), pp.18-36.
  3. Ayob, A.H., Md Musadek, B. F., and Wan Hussain, W.M.H. 2021. Measuring the Effectiveness of E-Government in Malaysia: Does Information Literacy Matter? International Journal of Sustainable Society
  4. Mohd Wahid, S. D., Ayob, A.H., and Wan Hussain, W.M.H. 2021. Examining the Antecedents of Social Entrepreneurship Intention: An Empirical Evidence from Malaysia. International Journal of Business and Globalisation
  5. Siti Daleela Mohd Wahid, Annuar Aswan Mohd Noor, Muhammad Fareed, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, and Ayob, A. H., Enriching Student's Social Entrepreneurship: Intention: A Measurement Model. Academy of Entrepreneurship Journal, 27(4), pp.1-13.
  6. Ayob, A.H., 2020. Diversity, Institutions and Entrepreneurship. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 12(4), pp.298-315.
  7. Ayob, A.H. and Wan Hussain, W.M.H., 2018. Religion and social entrepreneurship: A cross-country Analysis. International Journal of Business & Management Science9(3), pp.467-479.
  8. Ayob, A.H., 2018. Diversity, trust and social entrepreneurship. Journal of Social Entrepreneurship9(1), pp.1-12.
  9. Mohd Wahid, S.D., Ayob, A.H. and Wan Hussain, W.M.H., 2018. The Formation of Community Heroes in Malaysia: An Extended Theory of Planned Behavior. International Journal of Business & Management Science8(2), pp.495-509.
  10. Ayob, A.H. and Dana, L.P., 2017. Product strategies for export ventures: An empirical investigation among SMEs in an emerging economy. Jurnal Pengurusan50, pp.25-33.
  11. Ayob, A.H., Shahiri, H.I. and Yaacob, M.H., 2016. Kesan Program Promosi Terhadap Aktiviti Eksport Syarikat Kecil dan Sederhana di Malaysia: Satu Pendekatan Ekonometrik. Jurnal Pengurusan46, pp.3-12.
  12. Ayob, A.H. and Hussain, W.M.H.W., 2016. Buying Local or Imported Goods? Profiling Non-income Consumers in Developing Countries. International Review of Management and Marketing6(4), pp.688-695.
  13. Ayob, A.H., Ramlee, S. and Rahman, A.A., 2015. Financial factors and export behavior of small and medium-sized enterprises in an emerging economy. Journal of International Entrepreneurship13(1), pp.49-66.
  14. Ayob, A.H., Gudmundsson, S.V. and Yaacob, M.H., 2015. Financial influences on export status of small and medium–sized enterprises in an emerging economy. International Journal of Entrepreneurship and Small Business24(3), pp.433-454.
  15. Ayob, A.H. and Senik, Z.C., 2015. The role of competitive strategies on export market selection by SMEs in an emerging economy. International Journal of Business and Globalisation14(2), pp.208-225.
  16. Senik, Z.C., Isa, R.M., Sham, R.M. and Ayob, A.H., 2014. A model for understanding SMEs internationalization in emerging economies. Jurnal Pengurusan41, pp.25-42.

Prosiding

 • PROCEEDINGS
  1. Abu H. Ayob and Zizah Che Senik, 2018. Diversity, institutions and social organisations. Proceeding: International Conference on Business, Humanities and Education
  2. Abu H. Ayob and Mohd Helmi Ali, 2018. Fractionalizations, macro determinants and entrepreneurial entry. Proceedings of the International Conference on Economy, Entrepreneurship and Humanities
  3. Abu H. Ayob, 2018. Fractionalizations, macro determinants and entrepreneurial entry. Proceedings of the 9th International Management and Accounting Conference
  4. Abu H. Ayob, 2018. Macro determinants of student entrepreneurship Evidence from Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey. International Council for Small Business Congress Proceedings
  5. Abu H. Ayob, 2018. Revolutionising sustainable management and governance for industry 4.0. The 9th International Management and Accounting Conference Proceedings
  6. Abu H. Ayob, 2018. Societal conditions for social participation: A cross-country analysis. Proceedings of the 3rd Chrest International Conference
  7. Siti Daleela Mohd Wahid, Abu H. Ayob and Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, 2017. Understanding social entrepreneurship intention in Malaysia. Proceeding of Business Management Frontiers
  8. Abu H Ayob, 2015. Export strategies for SMEs: active or reactive move?
   Proceedings of the 16th Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting
  9. Zizah Che Senik, Ridzuan Md Sham, Ratana Jabir, Shifa Mohd Nor and Abu H. Ayob, 2015. Globalization of engineer-entrepreneurs: international entrepreneurship orientations perspective. Proceedings of the International Conference on Engineering Education and Research
  10. Abu H. Ayob and Zizah Che Senik, 2015. The impact of financial risks and resources on export intention: evidence among SMEs in an emerging economy. Proceedings of the 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business
  11. Zizah Che Senik, Ridzuan Md Sham and Abu H. Ayob, 2014. Internal factors, network linkages, and competitive internationalization: the case of agro SMEs. Proceeding of Annual Tokyo Business Research Conference

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

No. Title Funder Amount Role Status
1 An Integrated Assessment on Palm Oil Biodiesel Production in Malaysia Geran Kursi Endowmen MPOB-UKM

EP-2015-061

RM25,000 Leader Completed
2 Product Strategies in Export Ventures: An Empirical Investigation Among SMEs in Malaysia Tabung Kokurikulum PTJ

EP-2015-028

RM10,000 Leader Completed
3 Export Strategies and Market Selection of SME Exporters In Malaysia Geran Galakan Penyelidik Muda

GGPM-2014-003

RM20,000 Leader Completed
4 Modelling Integrated Multi-Level Determinants of Student Entrepreneurship Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2018/SS03/UKM/02/7

RM57,600 Leader Ongoing
5 Kajian Pengaruh Agama dalam Aktiviti Keusahawanan di ASEAN Tabung Kokurikulum PTJ

EP-2019-036

RM10,000 Leader Ongoing
6 Predicting Career Choice using Psychological and Cultural Framework: Evidence in Local and Global Context Geran Inisiatif Penyelidikan

EP-2020-045

RM5,000 Leader Ongoing
7 Enhancing Management Towards Organizational Strategy Implementation Success Dana Pembangunan Penyelidikan Kumpulan Penyelidikan

DPP-2015-008

RM5,000 Member Completed
8 Innovation Management Software – Analyzing Outcome Innovation from UKM Skim Dana Penyelidikan ETP

ETP-2014-008

RM100,000 Member Completed
9 Modelling of Internationalization Intelligence Framework for Born-Global High-Tech Firms in Selected ASEAN Countries Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/2/2014/SS05/UKM/02/5

RM95,000 Member Completed
10 Contemporary Issues in Organization Strategic Management Dana Pembangunan Penyelidikan Kumpulan Penyelidikan

DPP-2014-167

RM10,000 Member Completed
11 Pemerkasaan Inovasi Dan Kreativiti Usahawan Kecil Dan Sederhana ASEAN Menerusi Perpindahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dana Cabaran Perdana

DCP-2017-017/3

RM85,000 Member Ongoing
12 Pembangunan Model Modal Kerohanian: Kajian ke Atas Isi Rumah Mudah Terjejas Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2018/SS08/UKM/02/2

RM79,700 Member Ongoing
13 A Development of Sustainable Food Security Model for Halal SEMs Under Belt and Road Initiatives Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2018/SS03/UKM/02/1

RM79,000 Member Ongoing
14 Towards a Model of Transnational Entrepreneurship Korean Studies Grant Program

EP-2020-011

RM37,158 Member Ongoing
15 Developing a Model on Brand Communication Strategy for Sustainable Malaysian Palm Oil Industry Geran Kursi Endowmen MPOB-UKM

EP-2019-051

RM25,000 Member Ongoing
16 Evaluating Knowledge Sharing using Fuzzy Logic Method Tabung Kokurikulum PTJ

EP-2019-034

RM10,000 Member Ongoing
17 Pembentukan Model Niat untuk Berhenti Kerja Berdasarkan Faktor Keterikatan Kerja dan Sumber Stres Kerja Geran Universiti Penyelidikan

GUP-2020-001

RM60,000 Member Ongoing
18 Development of New Cryptocurrency Scammer Prediction Framework Refining Rule-Based Machine Learning for Investor Self Protection Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2020/SS01/UKM/03/1

RM75,300 Member Ongoing
19 A Context-Sensitive Model of Transnational Entrepreneurship to Leverage Malaysian Entrepreneurial Diaspora Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2020/SS01/UKM/02/2

RM64,000 Member Ongoing
20 Pembentukan Model Asas Prestasi Keselamatan Pekerja Dalam Organisasi Berdaya Saing Skim Geran Penyelidikan Fundamental

FRGS/1/2020/SS01/UKM/01/2

RM70,600 Member Ongoing
21 Dynamic Analysis of Human Computer Interaction and Digital Assistance Features for Digital Transformation Strategy of Crowdfunding In Malaysia Geran Inisiatif Penyelidikan

EP-2020-046

Member Ongoing Ongoing
22 A Context-Sensitive Model of Transnational Entrepreneurship for Malaysian Transnational Entrepreneurs Geran Inisiatif Penyelidikan

EP-2020-070

RM5,000 Member Ongoing
23 Pengurusan Kewangan Program Pekebun Komuniti Dalam Bandaraya Subang Jaya: Kajian Kualitatif dan Latihan Berstruktur Geran Kajian Tindakan

EP-2020-080

RM5,000 Member Ongoing

Mengajar

Semester/Session Code/Title Level Credit Hours
3/2013-14 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2014-15 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2014-15 LMCK1331

Effective Communication

Undergraduate 1
2/2014-15 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
2/2014-15 LMCK1421

Critical Thinking and Problem Solving

Undergraduate 1
2/2014-15 LMCK1621

Ethics and Professionalism

Undergraduate 1
2/2014-15 LMCK1022

Introduction to Entrepreneurship and Innovation

Undergraduate 1
3/2014-15 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2015-16 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2015-16 EPPM1053

Fundamental of Management

Undergraduate 3
2/2017-18 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
2/2017-18 EPPM4014

Strategic Management

Undergraduate 4
2/2017-18 ZCMA6052

Organization and Human Resource Management

MBA 2
3/2017-18 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
1/2018-19 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2018-19 ZCMA6052

Organization and Human Resource Management

MBA 2
1/2018-19 ZCMD6221

Global Marketing Strategy

MBA 1
2/2018-19 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
2/2018-19 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
2/2018-19 ZCMD6221

Global Marketing Strategy

MBA 1
3/2018-19 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
1/2019-20 EPPM1053

Fundamental of Management

Undergraduate 3
1/2019-20 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2019-20 EPPM2133

Business Research

Undergraduate 3
2/2019-20 EPPM2133

Business Research

Undergraduate 3
2/2019-20 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
2/2019-20 EPPM3414

Cross Cultural Management

Undergraduate 3
2/2019-20 ZCZD8773

Hospitality Marketing Research and Theory

DBA 3
3/2019-20 EPPM3043

Change and Innovation Management

Undergraduate 3
1/2020-21 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
1/2020-21 LMCW2022

Data Analytics and Management

Undergraduate 2
2/2020-21 EPPM2033

International Business

Undergraduate 3
2/2020-21 EPPM3414

Cross Cultural Management

Undergraduate 3