Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

AINI AMAN

Emel: aini@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5272

Jawatan Semasa: Professor

Pengkhususan: Digital Economy, Accounting Information System, Global Business Services

Biografi:
Aini Aman (Dr.) is a Professor of Accounting at the Universiti Kebangsaan Malaysia. She received her first BSc in Accounting from Purdue University, USA in 1991. She joined Moore and Stephen Audit Firm as an Audit Assistant and later joined Apex Securities as Credit Margin Officer before joining UKM in 1993. She completed her Master in Business Administration (MBA) at Manchester Business School, United Kingdom in 1995 and her PhD in Accounting Information System at the University of Manchester, United Kingdom in 2005. She later continued with her Post-doctoral Research at the same university in 2006. She was a visiting Professor at Loughborough in 2016 and Tashkent University in 1998.

Kelayakan
Ph.D (Uni of Manchester), MBA (Manchester Business School), BSc (Purdue), Dip. Arts (SUNY), AM(M)

Bidang Penyelidikan
Digital Economy, Accounting Information System, Global Business Services

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar