Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Che Aniza Che Wel

Emel: aniza@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5547

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing

Biografi:

Kelayakan
PhD (Marketing) Universiti Putra Malaysia, Master of Science (Marketing) Universiti Putra Malaysia. Bachelor in Business Studies (Hons)(Marketing) UiTM, Diploma in Business Studies UiTM

Bidang Penyelidikan
Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar