Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

DORIS PADMINI S. SELVARATNAM

Emel: pegasus@ukm.my Telefon: 603 8921 3242

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (UPMalaysia), MSc (Wales), BA(Hon.)(Sriwijaya)

Bidang Penyelidikan
Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar