Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Intan Maiza Abdul Rahman

Emel: intanmaiza@ukm.edu.my Telefon: 

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Pelaporan Kewangan

Biografi:

Kelayakan
MSc (IIUMalaysia,) BAc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Perakaunan kewangan; prestasi firma; pendedahan tanggungjawab sosial korporat; urustadbir korporat

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar