Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

LOKHMAN HAKIM OSMAN

Emel: lokhman@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3722

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Equipment and Technology Management

Biografi:

Kelayakan
BA(Hons) (Marketing, Michigan Sates Univ, USA), Master Management (UNSW, Australia)

Bidang Penyelidikan
Supply chain management, supply network, social network analysis and associated supply chain technologies

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar