Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

MOHD HELMI ALI

Emel: mohdhelmiali@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3664

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Halal, Rantaian Bekalan Makanan, Integriti Makanan, Kelestarian, Pengurusan Operasi, Pengagkutan

Biografi:

Kelayakan
Bachelor in Maritime Transportation Management (UTMalaysia), MBA (International Business) UPMalaysia, PhD in Business and Management (University of Nottingham, UK)

Bidang Penyelidikan
Halal, Rantaian Bekalan Makanan, Integriti Makanan, Kelestarian, Pengurusan Operasi, Pengangkutan, Inovasi

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Artikel Terpilih

Ali, M.H. & Suleiman, N. (2018) “Eleven Shades of Halal Food Integrity : A halal supply chain perspective” Trends in Food Science and Technology, Vol. 71, Issue Jan 2018, 216-224

 

Ali, M.H., Zhan, Y., Alam, S.S., Tse, Y.K., Tan, K.H. (2017) “Food supply chain integrity: the need to go beyond certification” Industrial Management & Data Systems, Vol. 117, Issue 8, 1589-1611

 

Tan, K.H., Ali, M.H., Makhbul, Z.M., & Ismail, A. (2017) “The impact of external integration on halal food integrity” Supply Chain Mangement: An International Journal, Vol.22, Issue 2, pg. 186-199

 

Ali, M.H., Tan, K.H., & Ismail, M.D. (2017) “A supply chain integrity framework for halal food” British Food Journal, Vol.119, Issue 1, pg. 20-38

 

Ali, M.H. & Suleiman, N. (2016) “Sustainable food production: insights of Malaysia halal small and medium sized enterprises”, International Journal of Production Economics, Vol 181, pg.303-314

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

PhD

 1. Yusrizal Sufardi Bin Mohd Yunan
 2. Mahmood A-Husain Mahmood A-Husain Ali Akbar
 3. Siti Hawa Bt Radin Eksan
 4. Norzianis Binti Rezali @ Abdul Sukor
 5. Sharareh Shahidi Hamedani
 6. Mansoor Ahmed Soomro
 7. Mohd Nazmy Bin Abd Latif
 8. Mohd Ismail Bin Masri
 9. Mohd Sharif Bin Mohamad
 10. Rafid Khudhur Radhi

Master

 1. Nurul Nabila Binti Yusoff

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar