Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Norazila Mat

Emel: norazila@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 4835

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Organizational Learning, Knowledge Management, Management Information System, Online Learning and Organizational Behavior.

Biografi:

Kelayakan
DBS (ITM); BBA (UKM); MIT(UKM); PhD (Aston, UK)

Bidang Penyelidikan
Organizational Learning, Knowledge Management, Management Information System, Online Learning and Organizational Behavior.

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar