Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Riayati Ahmad

Emel: riayati@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5728

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (Southampton), MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons) (UMalaya)

Bidang Penyelidikan
Dasar Fiskal, Ekonomi  Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar