Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

RUBAYAH YAKOB

Emel: rubayah@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3408

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Pengurusan Risiko dan Insurans Hayat

Biografi:

Kelayakan
PhD (Ekonomi) (UPM), Sarjana Pentadbiran Perniagaan (UKM), SmSains (Sains Aktuari) (UKM)

Bidang Penyelidikan
Analisa Kecekapan, Kesolvenan Insurans, Pengurusan Risiko, Insurans Hayat, Takaful

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Pegawai Risiko Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Cross-Region efficiency study on takaful industry: A metafrontier approach. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS/2/2013/SS05/UKM/02/1). 2013. RM63,800.00

Mengajar

Pengurusan Risiko Korporat, Operasi Syarikat Takaful dan Insurans, Pengurusan Risiko dan Insurans, Insurans Hayat dan Kesihatan, Penyelidikan Perniagaan, Teori dan Praktis Takaful