Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Suhaili Alma’Amun

Emel: suhaili@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3305

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

Biografi:
My Curriculum Vitae

Kelayakan
Ph.D (Durham), MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons)(UMalaya)

Bidang Penyelidikan
Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

1.    Shahida Shahimi and Suhaili Alma’amun ‘Issues in Islamic Stock Market’ in Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia, Utusan Publication dan APIUM, 2005.
2.    Suhaili Alma’amun dan Riayati Ahmad (2007). ‘Islamic Financial Contracts’, Proceeding of the Workshop In Islamic Financial Markets and Institutions. Islamic Economics and Finance Research Group (EKONIS), National University of Malaysia (UKM), 27th-28th February 2007, Bukit Unggul Country Club, Dengkil, Selangor.
3.    Suhaili Alma’amun (2009). Bequest Transfers: Locating the Bequest Motive Models from the Islamic Economics Point of View. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-IV (Jilid 2). Pusat Pengajian Ekonomi, UKM. 2-4 Jun 2009. De Rhu Beach Resort. Kuantan Pahang.
4.    Shahida Shahimi, Suhaili Alma’amun and Mehmet Asutay (2009). ‘ Islamic Finance Programmes in Malaysian Universities: An Assessment of Content.’ Proceeding of the Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Akademi Pengajian Islam, University Malaya, 10th -11th  Feb 2009.
5.    Shahida Shahimi, Suhaili Alma’amun dan Mehmet Asutay (2009). Human Capital Development in Islamic Finance Through Higher Education and Trainings. Pascasidang Bengkel Pembentangan Artikel Untuk Penerbitan Jurnal. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM, 20th -23rd Nov. 2009, Klana Resort, Seremban.
6.    Suhaili Alma’amun (2010). “Islamic Estate Planning: Malaysian Experience”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3(2), Center for Islamic Area Studies at Kyoto University (KIAS).March 2010.
7.    Suhaili Alma’amun, Shahida Shahimi and Zurina Shafii (2011). Exploring Growth Opportunities of the Personal Wealth Management (PWM) Industry in Malaysia. Proceeding of the VI Malaysian National Economic Conference (Vol 1). Pusat Pengajian Ekonomi, FEP, UKM , 5th -7th  Jun 2011. Melaka.
8.    Suhaili Alma’amun (2011). ‘The Malaysian Muslims Perceptions on Wasiyyah: Analysing the Supply Side.’ Proceedings 13th Malaysian Finance Association conference 2011. Graduate School of Business, UKM and Malaysian Finance Association (MFA), 10th – 12th June 2011, Holiday Villa Beach Resort and Spa, Langkawi, Kedah.
9.    Suhaili Alma’amun (2012) Analysing the Practice of Wasiyyah (Islamic Will) Within the Contextual Form of Islamic Estate Planning in Malaysia: Variations Across Control Variables, 8(3):60-82 http://www.ibtra.com/pdf/journal/v8_n3_article4.pdf
10.  Mohd Khairy bin Kamarudin and Suhaili Alma’amun (2012) Hibah of Takaful Benefits in Islamic Estate Planning: A Case Study at the Wasiyyah Shoppe Sdn. Bhd (WSSB), 3rd International Workshop in Islamic Economic Theory (IWEIT), Jogjakarta 19-20 June 2012
11.  Suhaili Alma’amun and Mohd Khairy bin Kamarudin (2012) Engaging Amanah Raya Berhad (ARB) into Waqf Development in Malaysia: A Model of Tabung Wakaf Khas Kesihatan (TWKK) (Special Waqf Fund of Health) , 3rd International Workshop in Islamic Economic Theory (IWEIT), Jogjakarta 19-20 June 2012
12.  Suhaili alma’amun (2012) Searching for Bequest Motives and Attitudes to Leaving a Bequest Among Malaysian Muslims, Jurnal Ekonomi Malaysia, 46(1) 73-84
13.  Suhaili Alma’amun (2013) Wasiyyah (Islamic Will) Writing Service in Malaysia: An Investigation of the Supply Channel, ISRA International Journal of Islamic Finance, 5(1), 89-114.
14.  Supian Mat Salleh,  Noreha Halid and Suhaili Alma’amun (2013) Government Spending, Intrinsic Motivation and Fertility, World Applied Sciences Journal, 28, 241-249.
15.  Ahmad Faizal Abd Hamid, Suhaili Alma’amun, Mohd. Khairy Kamarudin, Mohd. Zamro Muda(2013) Perbezaan Fatwa Pelaburan Asnb: Kesan Terhadap Hibah Amanah Asnb. Proceedings International Convention On Islamic Management, 27 & 28 November 2013, Academy of Islamic Studies,University of Malaya, Kuala Lumpur
16.  Suhaili Alma’amun and Mohd. Khairy Kamarudin (2015) Nomination of Insurance Policy for Singaporean Muslims. Jurnal Pengurusan, 42, 63-73.
17.   Shyue Chuan Chong, Suhaili, Alma’amun and Bik Kai Sia (2015). Bequest Motives Among Older Malays in Selangor, Malaysia.  Jurnal Ekonomi Malaysia, 49 (2), 17-26.

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar