Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Galeri

Gallery Cover

PERKEM KE-15 & SIRI WEBINAR LEGASI-PERKEM 2020

Tarikh: 05/08/2020
Foto oleh: Ahmad Najat

Gallery Cover

BLOCKCHAIN TALKS@UKM, 2020

Tarikh: 12/02/2020
Foto oleh: Watie Sharif

Gallery Cover

MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2018/2019

Tarikh: 20/11/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

HARI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Tarikh: 06/11/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

GRACE INDUSTRIAL DIALOGUE

Tarikh: 23/08/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

BLOCKCHAIN TALKS @UKM

Tarikh: 31/10/2019
Foto oleh: Watie Sharif

Gallery Cover

The Power of “GLOCAL” Brand Marketing

Tarikh: 16/07/2019
Foto oleh: amyra

Gallery Cover

Blockchain Talks @UKM

Tarikh: 26/09/2019
Foto oleh: Surina Ahmad