Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

BLOCKCHAIN TALKS @UKM

Tarikh: 31/10/2019 |  Foto oleh: Watie Sharif |  Kembali ke Indeks

Mr. Eli Weir Global CEO, Blockchain Lab Asia "Digital Assets & News Forms of Capital" Mr. Rushdi Abdul Rahim Senior Vice President Malaysian Industry - Government Group for High Technology (MIGHT) "The Role of Blockchain in the Government"