Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Galeri

Gallery Cover

Wacana FEP – Prof. Dr. Mehmet Asutay

Tarikh: 19/08/2019
Foto oleh: Ahmad Najat

Gallery Cover

Bengkel penulisan artikel -bersama Dr. Sharifah Faridah Syed Alwi

Tarikh: 26/08/2019
Foto oleh: Ahmad Najat

Gallery Cover

Selamat Datang Pelajar Baharu ke Fakulti Ekonomi & Pengurusan UKM sesi 2019/2020

Tarikh: 09/03/2019
Foto oleh: watie sharif >zukryahmad

Gallery Cover

Majlis Anugerah Kualiti 2019, Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Tarikh: 19/08/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

GRACE INDUSTRIAL DIALOGUE

Tarikh: 06/08/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

Majlis Penutup SUMMER PROGRAM 2019

Tarikh: 02/08/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

Lawatan Program Magister Manajemen STIE PERBANAS SURABAYA

Tarikh: 02/08/2019
Foto oleh: zukry ahmad

Gallery Cover

2019 Annual PACIBER Meeting

Tarikh: 07/07/2019
Foto oleh: Surina Ahmad

Gallery Cover

Kolokium Siswazah Sem 2 Sesi 2018/2019

Tarikh: 25/06/2019
Foto oleh: ZukryAhmad