---
perkem2012
 
 
Home
Editorial Board
Editorial Policy
Contents
Author Guidelines
Contact Us

Ninth Malaysian National Economic Conference (PERKEM), 2014

Just Economic Governance: Towards High Income Economy
17 – 19 November 2014
TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Content: PERKEM 2014 (2014)
_____________________________________________________________________________

12. Pembangunan Wilayah dan Komuniti

No
Title

Page
1
Poverty Mapping and Characterizing the Poor Using Geographical Information System: Case Study in Terengganu, Malaysia
Chamhuri Siwar, Shaharudin Idrus, Nor Diana Mohd Idris, Siti Zalikha Zahari
477
2
Sumbangan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Terhadap Pembangunan Modal Sosial Komuniti: Kajian Kes Penglibatan Komuniti Dalam Projek Perladangan CSR Cili Kontrak Di Pasir Puteh Kelantan
Sarmila M.S., Zaimah R., Azima A.M., Suhana Saad, Novel Lyndon, Rosniza Aznie, Sivapalan Selvadurai
485
3
Peranan Kerajaan Menangani Ketakseimbangan Wilayah di Malaysia – Kajian di Kedah, Pulau Pinang dan Perak
Ahmad Hassanuddin Afendy bin Ridzuan, Ahmad Mad Zin @ Mohd Zin, Madeline Berma
497
4
Peranan Kerajaan Dan Jumlah Populasi Terhadap Pertumbuhan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
Mohd Hazrin Bin Hakimi
506
5
Penilaian Perancangan Bandar: Kajian Kes Bandar Kota Kinabalu
Petrus Gandilau, Janice L. H. Nga, Sarma Aralas
515
     

 

 

Home| Editorial Board| Content | Author Guidelines | Contact Us