Laman Utama
Sub Tema
Tarikh Penting
Pendaftaran
Pembayaran (online)
Kertas Kerja
Hubungi kami
Prosiding PERKEM
Galeri Perkem
Atur cara Perkem-10
Sesi Pembentangan

HUBUNGI KAMI

Sekretariat PERKEM 10
Pusat Pengajian Ekonomi
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel: 603-8921 5775/5776/5777
No. Faks: 603-8921 5789
Emel: perkemppe@gmail.com
Laman web: www.ukm.my/fep/perkem/perkem2015

 

 

Laman Utama| Tarikh Penting | Pendaftaran | Kertas Kerja | Hubungi Kami | Galeri Perkem