Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Prasiswazah

Acara

AGILITY STRATEGIC ISSUES

 • 25/09/2021
 • 11:00 AM - 12:00 PM

“SURVIVING & THRIVING IN ACADEMIA : TIPS AND TOOLS TO STAY SAFE AND SANE”

 • 09/07/2021
 • 09:30 AM - 11:30 AM
 • Platform Online : ZoomMeeting

INTERNATIONAL WOMEN ENTREPRENEUR e-FORUM : RACE TO TOP!

 • 24/08/2021
 • 08:30 AM - 05:00 PM
 • PLATFORM ZOOM

  WLF & EY jointly brings to you the ’International Women Entrepreneur e-Forum : Race to Top!’ Come & join us as you get up & close with EY Award Winning Women entrepreneurs from Australia, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Malaysia on what it takes to bring your business to the highest level of success, post pandemic. Interested? Please register at: http://bit.do/IWEF

TAKLIMAT PROGRAM DALAM TALIAN NANO PAMS 2021

 • 30/07/2021
 • 08:00 PM - 09:30 PM
 • Microsoft Teams

LINK MsTeams

TAKLIMAT PROGRAM DALAM TALIAN PAMS 2021

 • 29/7/2021
 • 08:00 PM - 09:30 PM
 • Microsoft Teams

LINK MSTEAMS