SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Penyelaras Hubungan Antarabangsa

DR SOLIHA SANUSI

Bidang Tugas

Program Mobiliti / Pertukaran Pelajar