Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital (GloBDE)

STAF AKADEMIK | SENARAI JURNAL TERINDEKS

VISI

Kami menjana dan menggalakkan pengetahuan terkini untuk memanfaatkan penggunaan teknologi baru dan amalan terbaik dalam perniagaan  global dan ekonomi digital untuk perniagaan, kerajaan dan masyarakat yang mampan dan berdaya saing.

 

MISI

  1. Menghasilkan dan menghasilkan penyelidikan yang menjangkau sempadan pengetahuan yang berguna.
  2. Memastikan penyelidikan kami mempunyai kesan positif terhadap pembangunan dasar dan amalan terbaik.
  3. Memupuk bakat, penyelidik dan pemimpin geocentric yang kompeten.

 

KLUSTER PENYELIDIKAN

  1. Perniagaan Global dan Persaingan
  2. Teknologi  Terkini dan Data Raya
  3. Analitik Kewangan Global dan Pengewangan
  4. Kompetensi & Inovasi Global

 

AKTIVITI