Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari (SID)

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan pembangunan mampan dan inklusif

MISI

Ke arah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan merangkumi isu sosial, kestabilan kewangan, ekonomi dan alam sekitar

 

Objektif SID

  • Meningkatkan bilangan penyelidikan dan penerbitan.
  • Melebarkan jaringan dengan pemegang taruh, industri dan masyarakat.
  • Memperkasakan latihan dan penggunaan alat ekonomi (economic tools)
  • Meningkatkan visibility pusat
  • Meningkatkan hak cipta hasil penyelidikan.

 

KLUSTER PENYELIDIKAN

  1. Kajian Dasar & Kepentingan Awam
  2. Kajian Kewangan, Perbankan & Moneteri
  3. Ekonomi & Kewangan Islam
  4. Kesejahteraan Ekonomi

 

Ahli Pusat