Pembentangan Cadangan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah – FENGJIA LIU (P114942)

Dimaklumkan bahawa Pembentangan Cadangan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah yang akan diadakan seperti berikut :

Tarikh               :      3 Oktober 2023 (Selasa)

Tempat            :      Bilik Mesyuarat Sekretariat Siswazah, Aras 4, FEP

Masa                :     2.30 petang

Nama Pelajar :      FENGJIA LIU (P114942)

Tajuk Tesis     :      “ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND FIRM VALUE: THE MEDIATING EFFECT OF RISK DISCLOSURE”

(Visited 1 times, 1 visits today)