Pembentangan Cadangan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah – FIKA FITRIASARI (P112514)

Dimaklumkan bahawa Pembentangan Cadangan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah yang akan diadakan seperti berikut :

Tarikh               :      22 September 2023 (Jumaat)

Tempat            :      Secara Tele-Sidang (Online – Microsoft Teams)

Masa                :     10.00 pagi

Nama Pelajar :      FIKA FITRIASARI (P112514)

Tajuk Tesis     :      “DIGITAL STOCK TRADING BEHAVIOR INTENTION IN INDONESIA: MODERATING EFFECT OF RISK PERCEPTION, DIGITAL LITERACY, FINANCIAL LITERACY, AND TRUST”

Klik Sini 

(Visited 3 times, 1 visits today)