Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Jaringan dan Alumni

Direktori

Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai


Dr. Suzana Muhamad Said


Dr. Mohd Rashan Shan B. Robuan


Dr. Siti Ngayesah Binti Ab. Hamid


Dr. Maizatulakma Binti Abdullah


Siti Noor Kamaliah Binti Mat Jusoh


Muhammad b. Jasmi


Nur Farhah Najihah Adanan


Nurul Ain Nafhah Abd Rahman