Hak Cipta

HAKCIPTA

Hakcipta © Fakulti Pendidikan 2021

Semua aspek berkenaan laman web Fakulti Pendidikan – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Fakulti Pendidikan dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Fakulti Pendidikan, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Fakulti Pendidikan.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Fakulti Pendidikan, sila hubungi fpendukm@gmail.com  atau mdkhalid@ukm.edu.my