Kem Kepimpinan Pelajar

Kem Kepimpinan Pelajar (Mengurus Kepelbagaian Pelajar dalam Menangani Isu Disiplin)
Pusat Kepelbagaian Pelajar & SMK Penarek Setiu Terengganu, 3 Ogos 2016
Dihadiri oleh 69 Pengawas, Unit Disiplin & Kaunseling

kem1