8 pemain UKMFC ialah pelajar Program Sukan dan Rekreasi kita.