Bengkel Asas MOOC

Sasaran peserta- mereka yg mempunyai pengetahuan sifar atau minima bagaimana merekabentuk dan menjalankan kursus MOOC. 22/5/2018. Makmal 2, 9-11 pagi, Fpend