BENGKEL KONSOLIDASI HPK KURSUS

Sukacita bengkel tersebut akan diadakan seperti berikut:
Tarikh:  5 Ogos 2016 (Jumaat)
Masa:  9.00 pagi 
Tempat:  Gerbang Minda, Fakulti Pendidikan